Usein kysyttyä lääke- ja monikeskustutkimuksesta

Mitä tarkoittaa projektipäällikköpalvelu tutkijalähtöisille lääke- ja monikeskustutkimuksille?

Tutkijalähtöisissä lääke- ja monikeskustutkimuksissa nimetään suunnittelun alkuvaiheessa hankkeesta vastaava projektipäällikkö.

Projektipäällikkö avustaa tutkijaa tutkimushankkeen sopimusvalmisteluissa, budjetoinnissa, konsortion kokoamisessa, monitoroinnin organisoinnissa sekä vastaa projektin manageroinnista, budjettiseurannasta ja raportoinnista koko tutkimushankkeen ajan.