Julkaistu 7.2.2019

Tutkijavakanssit Taysin toimialueella 1 vuonna 2019

Toimialue 1 julistaa haettavaksi tutkijajaksoja toimialueen henkilöstölle. Käytettävissä oleva summa on 82 182 euroa. Jaksot voivat olla yhtäjaksoisia 3 - 5 viikon ”tutkijakuukausia”, jotka sopivat esimerkiksi väitöskirjan viimeistelyyn.  Tutkija voi myös vaihtoehtoisesti hakea osa- aikaista pidempikestoista tutkijanpalkkaa, joka mahdollistaa tutkimustyön ja kliinisen työn yhdistämisen. Tutkijapalkkojen lisäksi määrärahasta voi hakea avustusta kansainvälisiin tutkijavierailuihin. Tutkija saa tutkimusajalta normaalin kuukausipalkkansa ja hän säilyttää muut virkaansa kuuluvat työsuhteen etuudet. Halutessaan hän voi osallistua päivystystoimintaan. Työsopimukset tulee olla vähintään viikon mittaisia ja niiden tulee päättyä viimeistään 30.12.2019

Hakemukset pyydetään lähettämään sähköisesti torstaihin 28.2.2019 klo 15.00 mennessä toimialuejohtajan kansliaan sirpa.lahtinen@pshp.fi osoitteeseen.

Hakemuksen liitteet:

- vapaamuotoinen, enintään kahden sivun mittainen tutkimussuunnitelma

- väitöskirjatyön osalta selvitys työn nykyvaiheesta

- selvitys siitä, miten hakija aikoo hyödyntää tutkimusajan

- yhden sivun CV ja julkaisuluettelo viimeiseltä viideltä vuodelta

Toimialuejohtaja Hannu Päivä tekee päätöksen tutkijajaksoista kuultuaan KOTUKE- työryhmän puheenjohtajaa professori Katri Kaukista.

Hannu Päivä                                                               Katri Kaukinen                                      

Toimialuejohtaja                                                          Professori                                              

Toimialue 1                                                                  Toimialue 1