Biopankkipalvelut kansalaisille

Biopankkipalveluita ovat muun muassa suostumusten, näytteiden ja niihin liittyvien tietojen kerääminen sekä näytteiden luovuttaminen biopankkitutkimukseen. Taysin erityisvastuualueella biopankkipalveluista huolehtii Tampereen Biopankki.

Näytteiden antaminen biopankkiin on täysin vapaaehtoista ja perustuu suostumukseen. Tyypillisiä biopankkinäytteitä ovat tutkimukseen ja hoidon yhteydessä keräämämme veri- ja kudosnäytteet. Biopankkinäytteitä voidaan tulevaisuudessa hyödyntää monissa lääketieteellisissä tutkimushankkeissa. Toimintamme mahdollistaa osallistumisen uusien hoitomenetelmien kehittämiseen.

Mitä hyötyä on näytteen tallentamisesta biopankkiin?

Biopankkitutkimusten tavoitteena on kehittää sairauksien diagnosointia ja potilaiden hoitoa. Tämä edellyttää, että meillä on tulevaisuudessa käytössämme kattavasti näytteitä erilaisilta potilasryhmiltä. Laadukkaasti kerätyt näytteet ja niihin yhdistetyt terveystiedot muodostavat arvokkaita kokoelmia, jotka ovat luovutettavissa useisiin tutkimustarkoituksiin. Luovutamme näytteitä ja niihin liittyviä tietoja tutkimustarkoitukseen pääsääntöisesti koodattuna, jolloin yksittäinen henkilö ei ole niistä suoraan tunnistettavissa. Tutkimushankkeiden tuottamat analyysit ja tulokset palautuvat Tampereen Biopankkiin, joten aineiston arvo kasvaa ajan kuluessa.

Antamalla näytteen biopankkiin sinulla on mahdollisuus

 • auttaa vaikuttavampien hoitomenetelmien kehittämisessä
 • tukea sairauteesi liittyvää tutkimustyötä
 • hyötyä tulevaisuudessa itsekin yksilöllisesti räätälöidyistä hoidoista

Sinäkin voit tallettaa lahjan tutkimuksen ja hoidon hyväksi.

Miten voin antaa näytteen biopankkiin?

Uusien näytteiden kerääminen ja tallentaminen biopankkiin edellyttää näytteenantajan suostumusta. Suostumuksen voi antaa sähköisesti OmaTays-palvelun kautta tai paperisella lomakkeella. Suostumusten ja näytteiden antaminen biopankkiin on vapaaehtoista.

Sähköinen biopankkisuostumus

 • Kirjaudu OmaTays-palveluun verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.
 • Kirjauduttuasi OmaTaysiin, valitse etusivun vasemmasta reunasta kohta ”suostumukset ja sopimukset”.
 • Valitse ”biopankkisuostumus”.
 • Lue tiedoteosio huolellisesti ja jatka sen jälkeen täyttämään suostumus.

Taysissa hoidossa olevan potilaan suostumus

 • Lähetämme suostumusasiakirjan sairaalan kutsukirjeen liitteenä.
 • Perehdy suostumusasiakirjan sisältöön.
 • Voit palauttaa sen täytettynä ja allekirjoitettuna käyntisi yhteydessä Taysin poliklinikalle. Voit myös käydä antamassa sähköisen suostumuksen OmaTays-palvelussa.

Mikäli et ole juuri nyt hoidossa Taysissa, mutta haluat antaa suostumuksesi näytteiden keräämiseen tulevaisuudessa, voit käydä antamassa sähköisen suostumuksen OmaTays-palvelussa. Mikäli et halua antaa sähköistä suostumusta, voit myös tulostaa suostumusasiakirjan ja lähettää sen täytettynä postitse asiakirjassa mainittuun osoitteeseen.

 • Suostumus on voimassa toistaiseksi.
 • Suostumus on aina biopankkikohtainen.

Miten voin kieltäytyä biopankkitutkimuksesta?

Jos et halua, että näytteitäsi käytetään Tampereen Biopankissa biopankkitutkimukseen, voit tehdä biopankkikiellon. Tulosta kieltolomake ja lähetä täytetty lomake siinä mainittuun osoitteeseen. Halutessasi saat biopankkikieltolomakkeen myös sinua hoitavasta yksiköstä.

Voit peruuttaa aiemmin antamasi suostumuksen milloin vain syytä ilmoittamatta. Peruuttaminen tehdään kirjallisesti täyttämällä biopankkikielto. Peruutuksen vastaanottamisen jälkeen biopankki ei luovuta näytteitäsi enää tutkimuksiin.

Mitkä ovat rekisteröityjen oikeudet Tampereen Biopankissa?

Suomen biopankkilain ja 25.5.2018 voimaan astuneen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukaan rekisteröidyllä eli henkilöllä, jonka tietoja rekisterissä käsitellään, on oikeus:

 • Antaa biopankkisuostumus tai tehdä biopankkikielto.

 • Saada tietää, säilytetäänkö biopankissa hänestä otettuja näytteitä, mitä tietoja hänestä on tallennettu ja säilyttämisen peruste, mistä tietoja on saatu ja mihin tutkimuksiin niitä on mahdollisesti luovutettu.

 • Pyytää näytteidensä tai tietojensa käytön rajoittamista tai tietojen poistamista biopankin rekistereistä.

 • Vaatia virheellisten, puutteellisten tai epätarkkojen tietojensa oikaisemista tai täydentämistä.

 • Vastustaa tietojensa käsittelyä biopankissa.

 • Olla yhteydessä tai tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, mikäli henkilö katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

 • Lisäksi henkilöllä on oikeus saada näytteestään määritetty, terveyden tilaa koskeva tieto ja selvitys tämän tiedon merkityksestä. Tämä tieto saatetaan kuitenkin joutua vielä erikseen varmentamaan terveydenhuollossa. Kukin tapaus arvioidaan erikseen. Tilanteesta riippuen näytteenantajalta voidaan periä tähän menettelyyn liittyvät suorat kustannukset.

Lisätietoja rekisteröityjen oikeuksista ja niihin liittyvistä pyynnöistä >>

Yhteystiedot

Toimisto 03 311 65205

Vastuuhenkilö

Johtaja Sanna Siltanen