Biopankkipalvelut tutkijalle

Tampereen Biopankki tukee tutkimusalueensa mukaista tutkimusta ja luovuttaa näytteitä ja niihin liittyviä tietoja tutkimuskäyttöön. Tavoitteena on turvata tasapuolinen pääsy aineistoihin noudattamalla yhdenmukaisia kriteerejä. Näytteitä voidaan luovuttaa tutkimus tai tuote- ja menetelmäkehitykseen.

FINGENIOUSTM – portti suomalaiseen biopankkiaineistoon

fingenious_colored_jpg_150dpi 459X133.jpg

29.4 alkaen kaikki Tampereen Biopankin esiselvitykset sekä näyte- ja tietoluovutushakemukset tehdään FINGENIOUSTM -palvelun avulla.

Biopankkitutkimuksen tekeminen helpottuu ja nopeutuu. FINGENIOUSTM -palvelun avulla selviät yhdellä esiselvitys- ja luovutuspyynnöllä ja tavoitat kaikki kuusi suomalaista sairaalabiopankkia ja niiden aineistot. FINGENIOUSTM palvelee sekä akateemisia että yritysasiakkaita selvittämään biopankkinäytteiden ja niihin liittyvien tietojen saatavuutta. Tutkija voi myös edelleen tehdä esiselvitys- tai luovutuspyynnön vain Tampereen Biopankkiin niin halutessaan.

FINGENIOUS TM on Biopankkien Osuuskunta Suomen (FINBB) hallinnoima palvelu, jonka kautta tutkijan on mahdollista lähestyä halutessaan kaikkia sairaalabiopankkeja yhdellä hakemuksella. Mukana palvelussa ovat Auria Biopankki, Helsingin Biopankki, Itä-Suomen Biopankki, Keski-Suomen Biopankki, Pohjois-Suomen biopankki Borealis ja Tampereen Biopankki.

Palvelun tavoitteena on helpottaa tutkijan asiointia, tuoda lisää tutkimus- ja tuotekehitysprojekteja ja parantaa Suomen kilpailukykyä tutkimusympäristönä. Suomessa on ainutlaatuinen ja korkealuokkainen biopankkitoiminta ja -aineisto.

Tampereen Biopankin näyteluovutusprosessi

Tampereen Biopankin aineiston käyttöluvan hakeminen tapahtuu näin:

Palvelupolku Tays alkuEsiselvityspyyntö ja näyte- ja tietoluovutuspyynnön vastaanotto

Esiselvityksessä kartoitetaan ovatko biopankkinäytteet sopivia kyseiselle tutkimukselle ja onko näytteitä saatavilla. Esiselvityspyyntö tehdään täyttämällä esiselvityspyyntö FINGENIOUS TM -järjestelmään.

Esiselvityksen jälkeen tehdään varsinainen näyte- ja tietoluovutushakemus samaan järjestelmään. Ohjeet hakemuksen tekoon saat tämän sivun lomakkeista. Autamme mielellämme hakemuksen teossa ja vastaamme mahdollisiin kysymyksiin. Voit ottaa yhteyttä meihin  biopankki@tays.fi  tai  050 516 2844 .

Palvelupolku TaysHakemuksen asiatarkastus

Biopankki tarkastaa saapuneen hakemuksen ja pyytää tarvittaessa tarkennuksia hakemukseen tai sen liitteisiin. Kun hakemus ja sen liitteet ovat kunnossa hakemus etenee tieteellisen ohjausryhmän arvioitavaksi.

Palvelupolku TaysHakemus tieteellisen ohjausryhmän arvioitavaksi

Tieteellinen ohjausryhmä arvioi saapuneen hakemuksen. Ohjausryhmän kokousaikataulu sekä aineiston jättöpäivät löytyvät täältä.

Tieteellinen ohjausryhmä arvioi

 • Tutkimuksen tieteellisen tason, merkittävyyden ja eettisyyden
 • Pyydetyn aineiston koon suhteessa näytteiden kokonaismäärään ja näytevalinnan kriteerit
 • Tutkimusprojektin resurssit (onko edellytyksiä toteuttaa tutkimus)
 • Hankkeen kuulumisen biopankin tutkimusalueeseen

Palvelupolku TaysJohtajan päätös aineiston luovutuksesta

Johtaja tekee päätöksen aineiston luovutuksesta tieteellisen ohjausryhmän lausuntoon nojautuen. Tampereen Biopankki voi rajoittaa näytteiden ja tietojen luovutusta Biopankkilakiin nojaten.

Syitä rajoittamiseen Biopankkilain mukaan ovat:

 • aiottu käyttötarkoitus on vastoin biopankin määrittelemää tutkimusaluetta, näytteen käsittelyn perusteena olevaa suostumusta, tai lain mukaisia edellytyksiä,
 • ei voida varmistua aiotun käytön eettisyydestä tai tieteellisestä tasosta,
 • ei voida varmistua hakijan ammatillisesta tai tieteellisestä pätevyydestä,
 • ei voida varmistua hakijan edellytyksistä noudattaa lakeja tai biopankin ohjeita ja sopimuksia,
 • luovutuspyynnön kohteena oleva aineisto on rajallinen, jolloin sen käyttö priorisoidaan erittäin merkittäviin tutkimuksiin,
 • luovutuspyynnön kohteena oleva tutkimussuunnitelma on päällekkäinen jo meneillään olevan tai jo päättyneen tutkimuksen kanssa,
 • luovutuspyynnön kohteena oleva aineiston käyttö esitetyllä tavalla vaarantaa yksityisyyden suojan,
 • keskeneräinen immateriaalioikeuksien suojaamisprosessi vaarantuisi, tai
 • tutkija on aiemmin laiminlyönyt sopimuksensa Tampereen Biopankin kanssa.

Hakijaa tiedotetaan päätöksestä ja päätöksen ollessa myönteinen, voidaan aloittaa valmistelut näytteiden ja tietojen luovutusta varten.

Palvelupolku TaysLuovutussopimuksen laatiminen

Myönteisen päätöksen jälkeen sovitaan valmistellaan luovutussopimus. Luovutussopimus (MTA, Material Transfer Agreement) tehdään taustaorganisaation kanssa ja samalla sovitaan lopulliset kustannukset.

Luovutussopimuksen allekirjoituksen jälkeen sovitaan aloituskokous, jossa sovitaan käytännön asioista luovutuksiin liittyen.

Palvelupolku TaysAineiston poiminta/keräys ja luovutus

Aineiston poimintaan, keräykseen ja luovutukseen liittyvistä yksityiskohdista keskustellaan aloituskokouksessa ja aineisto luovutetaan tutkimuksen käyttöön. Näytteet ja/tai näytteisiin liittyvät tiedot luovutetaan koodattuna.

Palvelupolku TaysProjektin seuranta

Biopankkitutkimuksen etenemisestä raportoidaan Tampereen Biopankille 6 kuukauden välein. Tulosten valmistettua järjestetään yhteinen tulospalaveri, jossa tutkijat esittelevät keskeisimmät tulokset Tampereen Biopankille.

Palvelupolku Tays loppuTulosten palautus Tampereen Biopankkiin

Raakadata ja näytteistä analysoidut tulokset palautetaan Tampereen Biopankkiin. Näytteistä analysoidut tulokset kasvattavat näytekokoelman tutkimuksellista arvoa. Tutkimuksen tulokset julkaistaan tutkijaryhmän toimesta.

Millaisia näytteitä Biopankissa on?

Biopankkinäytteet kerätään lähtökohtaisesti tavanomaisten terveydenhuollon ja lääketieteellisten tutkimusten yhteydessä. Biopankissa näytteitä säilytetään odottamaan hetkeä, jolloin niitä tarvitaan tutkimuksessa. Näytteet luovutetaan tutkimukseen pääsääntöisesti koodattuina, jolloin yksittäisen näytteenantajan henkilöllisyys ei ole tunnistettavissa. Tutkimuksen päätyttyä raakadata ja näytteistä analysoidut tulokset palautuvat biopankkiin.

Näytekokoelmat

Tampereen Biopankissa on kerättynä verinäytteitä yhteensä noin 14 000 henkilöltä vuosilta 2016–2019. Tämän lisäksi kokoelma sisältää PSHP:n patologian diagnostisen kudosnäytekokoelman ajalta 1.1.1963–31.8.2013 (noin 400 000 henkilön näytteet) sekä PSHP:n genetiikan diagnostiset veri-, solu- ja kudosnäytteet ajalta 1.1.1990–31.8.2013 (noin 10 000 henkilön näytteet).

Tampereen Biopankin tieteellisen ohjausryhmän kokousaikataulu

Syksy 2019

Kokouspäivä

Aineiston jättöpäivä

20.8.

10.8.

17.9.

7.9.

22.10.

12.10.

19.11.

9.11.

17.12.

7.12.