Biopankkipalvelut tutkijalle

Tampereen Biopankki tukee tutkimusalueensa mukaista tutkimusta sekä luovuttaa näytteitä ja niihin liittyviä tietoja tutkimuskäyttöön. Tavoitteena on turvata tasapuolinen pääsy aineistoihin noudattamalla yhdenmukaisia kriteerejä. Näytteitä voidaan luovuttaa tutkimukseen tai tuote- ja menetelmäkehitykseen.

Tampereen Biopankin näyteluovutusprosessi

Tampereen Biopankin aineistojen käyttölupaa haetaan näin:

Palvelupolku Tays alkuEsiselvityspyyntö sekä näyte- ja tietoluovutuspyynnön vastaanotto

Esiselvityksessä kartoitetaan, ovatko biopankkinäytteet sopivia kyseiselle tutkimukselle ja onko näytteitä saatavilla. Esiselvityspyyntö tehdään täyttämällä esiselvityspyyntö Fingenious® -järjestelmään.

Esiselvityksen jälkeen tehdään varsinainen näyte- ja tietoluovutushakemus samaan järjestelmään. Ohjeet hakemuksen tekoon saat tämän sivun lomakkeista. Autamme mielellämme hakemuksen teossa ja vastaamme mahdollisiin kysymyksiin. Voit ottaa yhteyttä biopankki@tays.fi tai 044 472 9389 .

Palvelupolku TaysHakemuksen asiatarkastus

Biopankki tarkastaa saapuneen hakemuksen ja pyytää tarvittaessa tarkennuksia hakemukseen tai sen liitteisiin. Kun hakemus ja sen liitteet ovat kunnossa, hakemus etenee tieteellisen ohjausryhmän arvioitavaksi.

Palvelupolku TaysHakemus tieteellisen ohjausryhmän arvioitavaksi

Tieteellinen ohjausryhmä arvioi saapuneen hakemuksen. Ohjausryhmän kokousaikataulu sekä aineiston jättöpäivät löytyvät täältä.

Tieteellinen ohjausryhmä arvioi

 • tutkimuksen tieteellisen tason, merkittävyyden ja eettisyyden
 • pyydetyn aineiston koon suhteessa näytteiden kokonaismäärään ja näytevalinnan kriteerit
 • tutkimusprojektin resurssit (onko edellytyksiä toteuttaa tutkimus)
 • hankkeen kuulumisen biopankin tutkimusalueeseen

Palvelupolku TaysJohtajan päätös aineiston luovutuksesta

Johtaja tekee päätöksen aineiston luovutuksesta tieteellisen ohjausryhmän lausuntoon nojautuen. Tampereen Biopankki voi rajoittaa näytteiden ja tietojen luovutusta biopankkilakiin nojaten.

Syitä rajoittamiseen biopankkilain mukaan ovat:

 • aiottu käyttötarkoitus on vastoin biopankin määrittelemää tutkimusaluetta, näytteen käsittelyn perusteena olevaa suostumusta tai lain mukaisia edellytyksiä
 • ei voida varmistua aiotun käytön eettisyydestä tai tieteellisestä tasosta
 • ei voida varmistua hakijan ammatillisesta tai tieteellisestä pätevyydestä
 • ei voida varmistua hakijan edellytyksistä noudattaa lakeja tai biopankin ohjeita ja sopimuksia
 • luovutuspyynnön kohteena oleva aineisto on rajallinen, jolloin sen käyttö priorisoidaan erittäin merkittäviin tutkimuksiin
 • luovutuspyynnön kohteena oleva tutkimussuunnitelma on päällekkäinen jo meneillään olevan tai jo päättyneen tutkimuksen kanssa
 • luovutuspyynnön kohteena olevan aineiston käyttö esitetyllä tavalla vaarantaa yksityisyyden suojan
 • keskeneräinen immateriaalioikeuksien suojaamisprosessi vaarantuisi
 • tutkija on aiemmin laiminlyönyt sopimuksensa Tampereen Biopankin kanssa

Hakijaa tiedotetaan päätöksestä ja päätöksen ollessa myönteinen voidaan aloittaa valmistelut näytteiden ja tietojen luovutusta varten.

Palvelupolku TaysLuovutussopimuksen laatiminen

Myönteisen päätöksen jälkeen valmistellaan luovutussopimus. Luovutussopimus (MTA, Material Transfer Agreement) tehdään taustaorganisaation kanssa ja samalla sovitaan lopulliset kustannukset.

Luovutussopimuksen allekirjoituksen jälkeen sovitaan aloituskokous, jossa sovitaan käytännön asioista luovutuksiin liittyen.

Palvelupolku TaysAineiston poiminta/keräys ja luovutus

Aineiston poimintaan, keräykseen ja luovutukseen liittyvistä yksityiskohdista keskustellaan aloituskokouksessa ja aineisto luovutetaan tutkimuksen käyttöön. Näytteet ja/tai näytteisiin liittyvät tiedot luovutetaan koodattuna.

Palvelupolku TaysProjektin seuranta

Biopankkitutkimuksen etenemisestä raportoidaan Tampereen Biopankille 6 kuukauden välein. Tulosten valmistuttua järjestetään yhteinen tulospalaveri, jossa tutkijat esittelevät keskeisimmät tulokset Tampereen Biopankille.

Palvelupolku Tays loppuTulosten palautus Tampereen Biopankkiin

Raakadata ja näytteistä analysoidut tulokset palautetaan Tampereen Biopankkiin. Näytteistä analysoidut tulokset kasvattavat näytekokoelman tutkimuksellista arvoa. Tutkimuksen tulokset julkaistaan tutkijaryhmän toimesta.

Näytteet ja tiedot haetaan Fingenious®-palvelun kautta

Kaikki Tampereen Biopankin esiselvitykset sekä näyte- ja tietoluovutushakemukset tehdään Fingenious®-palvelun avulla.

Lue lisää Fingenious-palvelusta
Kirjaudu sisään Fingenious-järjestelmään

Millaisia näytteitä Biopankissa on?

Biopankkinäytteet kerätään lähtökohtaisesti tavanomaisten terveydenhuollon ja lääketieteellisten tutkimusten yhteydessä. Biopankissa näytteitä säilytetään odottamassa hetkeä, jolloin niitä tarvitaan tutkimuksessa. Näytteet luovutetaan tutkimukseen pääsääntöisesti koodattuina, jolloin yksittäisen näytteenantajan henkilöllisyys ei ole tunnistettavissa. Tutkimuksen päätyttyä raakadata ja näytteistä analysoidut tulokset palautuvat biopankkiin.

Tutustu Tampereen Biopankin näytekokoelmiin

Tampereen Biopankin tieteellisen ohjausryhmän kokousaikataulu

Syksy 2022

Kokouspäivä

Materiaalien toimitus
Fingenious® -palveluun
viimeistään

Elokuu ke 31.8. ke 10.8.
Syyskuu ke 21.9. ke 31.8.
Lokakuu ke 26.10. ke 5.10.
Marraskuu ke 23.11. ke 2.11.
Joulukuu ke 14.12. ke 23.11