Fingenious Your Gateway to Finnish Biobanks and Biomedical Research

Fingenious® − Ikkuna suomalaisiin biopankkiaineistoihin ja biolääketieteelliseen tutkimukseen

Fingenious-palvelu tarjoaa pääsyn suomalaisiin biopankkiaineistoihin. Sen kautta ovat saatavilla Suomen julkisten biopankkien asiantuntijapalvelut, näytteet ja data sekä sopivat tutkittavat erilaisiin biolääketieteellisiin tutkimuksiin. Palvelu edistää tutkimusta sekä palvelee akateemisia ja yritysten tutkijoita kansallisesti ja kansainvälisesti.

Rekisteröidy suoraan Fingenious-järjestelmään

Suomen julkisia biopankkeja ovat THL Biopankki, Oulun yliopiston yhteydessä toimiva Arctic Biobank  ja sairaalabiopankit:

  • Tampereen Biopankki
  • Auria Biopankki
  • Helsingin Biopankki
  • Itä-Suomen Biopankki
  • Keski-Suomen Biopankki
  • Pohjois-Suomen biopankki Borealis

Yhden luukun palvelu akateemisille ja yritysten tutkijoille

Fingenious tarjoaa tutkijoille yhden luukun palvelua esiselvityksissä, näyte- ja tietoluovutuksissa, tutkimuksen koordinoinnissa sekä sopimuspalveluissa. Fingenious auttaa myös oikeiden kumppanien valinnassa.

  • Fingenious-palvelu tarjoaa näkymän ja pääsyn Suomen julkisiin biopankkiaineistoihin.
  • Palvelu mahdollistaa erilaisten aineistojen yhdistämisen.
  • Takaisinkutsupalvelun avulla voi löytää juuri omaan tutkimukseensa sopivia tutkittavia.
  • Yhdenmukaistettujen prosessien ja lomakkeiden avulla tutkimuksen käynnistäminen on vaivatonta ja nopeaa.

Lue lisää: www.fingenious.fi

FINBB tarjoaa Fingenious®-palvelun tutkijoille. Biopankkien Osuuskunta Suomi – FINBB luo kanavaa ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden ymmärtämiseen rakentamalla Suomeen maailman parasta biopankkiverkostoa. FINBB:n omistajia ovat suomalaiset yliopistot, Suomen kuusi suurinta sairaanhoitopiiriä sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).