Biopankista usein kysytyt kysymykset

1. Mikä on biopankki?

2. Kenen näytteet kelpaavat biopankkiin?

3. Ovatko henkilötietoni turvassa?

4. Paljonko näytteiden käyttö maksaa tutkijalle?

5. Millaisia näytteitä biopankissa on?

6. Kuka omistaa Tampereen Biopankin näytteet?

1. Mikä on biopankki?

Biopankkeihin kootaan näytteitä ja tietoja suostumuksen antaneilta henkilöiltä lääketieteellistä tutkimusta ja tuotekehitystä varten. Näytteet ja niihin liittyvät tiedot ovat tärkeä resurssi lääketieteellistä tutkimusta varten. Näytteitä voidaan käyttää mm. tautien syntymekanismien tutkimiseen tai uusien diagnostisten menetelmien kehittämiseen ja niiden toimivuuden varmistamiseen eli validointiin. Näyte- ja tietoaineistoja voidaan käyttää myös apuna kehitettäessä ns. henkilökohtaista lääketiedettä, jonka avulla pyritään sairauksien estämiseen, toteamiseen ja hoitoon tavoilla, jotka on sovitettu yksilöllisesti jokaiselle potilaalle sopivaksi.

2. Kenen näytteet kelpaavat biopankkiin?

Kaikkien suostumuksen antaneiden kansalaisten näytteet, riippumatta esimerkiksi iästä tai terveydentilasta, kelpaavat.

3. Ovatko henkilötietoni turvassa?

Näytteenantajan tietojen suojaaminen on lähtökohta koko biopankkitoiminnalle. Tietoja säilytetään Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tietojärjestelmäympäristössä. Järjestelmiin on kirjauduttava henkilökohtaisin tunnuksin. Oikeudet tietoihin pääsyyn on rajattu vain niille Tampereen Biopankin työntekijöille, joiden on tehtäviensä hoitamiseksi päästävä rekisterissä oleviin tietoihin.

Näytteitä sekä niihin liittyviä tietoja luovutetaan sekä kotimaisiin että ulkomaisiin biopankkitutkimuksiin. Tieto näytteenantajan henkilöllisyydestä säilytetään erillään näytetiedoista. Tietosuoja turvataan koodaamalla näytteet ja tiedot sekä tekemällä tarkat sopimukset niiden käsittelystä. Henkilön suoraan yksilöiviä tunnistetietoja ei pääsääntöisesti luovuteta biopankkitutkimuksiin. Lisätietoja: Tampereen Biopankin tietosuojaseloste

4. Paljonko näytteiden käyttö maksaa tutkijalle?

Hinta muodostuu sopimuksen mukaisesti, projektikohtaisesti. Lisätietoja saat Tampereen Biopankista.

5. Millaisia näytteitä biopankissa on?

Tampereen Biopankissa on veri- ja kudosnäytteitä

6. Kuka omistaa Tampereen Biopankin näytteet?

Näytteet omistaa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri.