Biopankista usein kysytyt kysymykset

1. Mikä on biopankki?

2. Kenen näytteet kelpaavat biopankkiin?

3. Ovatko henkilötietoni turvassa?

4. Paljonko näytteiden käyttö maksaa tutkijalle?

5. Millaisia näytteitä biopankissa on?

6. Kuka omistaa Tampereen Biopankin näytteet?

7. Mitä näytteestäni tutkitaan ja saanko tietää omat tulokseni?

8. Voinko antaa suostumuksen omaiseni puolesta?

9. Voinko peruuttaa annetun suostumuksen?

10. Mitä hyötyä suostumuksen antamisesta on minulle?

11. Missä laboratoriossa voin antaa näytteen?

12. Milloin voin antaa näytteen laboratoriossa?

13. Mihin näytteisiin suostumukseni antaa luvan?

14. Mitä tietojani biopankkinäytteisiin yhdistetään?

15. Käyttääkö lääketeollisuus näytteitä?

1. Mikä on biopankki?

Biopankkeihin kootaan näytteitä ja tietoja suostumuksen antaneilta henkilöiltä lääketieteellistä tutkimusta ja tuotekehitystä varten. Näytteet ja niihin liittyvät tiedot ovat tärkeä resurssi lääketieteellistä tutkimusta varten. Näytteitä voidaan käyttää mm. tautien syntymekanismien tutkimiseen tai uusien diagnostisten menetelmien kehittämiseen ja niiden toimivuuden varmistamiseen eli validointiin. Näyte- ja tietoaineistoja voidaan käyttää myös apuna kehitettäessä ns. henkilökohtaista lääketiedettä, jonka avulla pyritään sairauksien estämiseen, toteamiseen ja hoitoon tavoilla, jotka on sovitettu yksilöllisesti jokaiselle potilaalle sopivaksi.

2. Kenen näytteet kelpaavat biopankkiin?

Kaikkien suostumuksen antaneiden kansalaisten näytteet, riippumatta esimerkiksi iästä tai terveydentilasta, kelpaavat.

3. Ovatko henkilötietoni turvassa?

Näytteenantajan tietojen suojaaminen on lähtökohta koko biopankkitoiminnalle. Tietoja säilytetään Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tietojärjestelmäympäristössä. Järjestelmiin on kirjauduttava henkilökohtaisin tunnuksin. Oikeudet tietoihin pääsyyn on rajattu vain niille Tampereen Biopankin työntekijöille, joiden on tehtäviensä hoitamiseksi päästävä rekisterissä oleviin tietoihin.

Näytteitä sekä niihin liittyviä tietoja luovutetaan sekä kotimaisiin että ulkomaisiin biopankkitutkimuksiin. Tieto näytteenantajan henkilöllisyydestä säilytetään erillään näytetiedoista. Tietosuoja turvataan koodaamalla näytteet ja tiedot sekä tekemällä tarkat sopimukset niiden käsittelystä. Henkilön suoraan yksilöiviä tunnistetietoja ei pääsääntöisesti luovuteta biopankkitutkimuksiin. Lisätietoja: Tampereen Biopankin tietosuojaseloste

4. Paljonko näytteiden käyttö maksaa tutkijalle?

Hinta muodostuu sopimuksen mukaisesti, projektikohtaisesti. Lisätietoja saat Tampereen Biopankista.

5. Millaisia näytteitä biopankissa on?

Tampereen Biopankissa on veri- ja kudosnäytteitä

6. Kuka omistaa Tampereen Biopankin näytteet?

Näytteet omistaa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri.

7. Mitä näytteestäni tutkitaan ja saanko tietää omat tulokseni?

Biopankkiin kerätyistä näytteistä ei tehdä lähtökohtaisesti tutkimusta biopankissa. Näytteitä ja tietoja luovutetaan tutkimuksiin tutkijoiden tarpeiden mukaan. Näytettä antaessa ei siis voi vielä tietää, mihin tutkimuksiin näytettä tullaan käyttämään. Biopankkilain mukaan näytteenantajalla on kuitenkin oikeus pyynnöstä saada tietää, mihin tutkimuksiin omaa näytettä ja siihen liitettyjä tietoja on käytetty. Näytteen antajalla on myös oikeus saada tutkimuksessa mahdollisesti ilmennyt terveydentilaansa koskeva tieto. Näytteestä määritettyä tietoa annettaessa henkilölle on tarjottava mahdollisuus saada selvitys tiedon merkityksestä. Tiedon merkityksen selvittämisestä saa periä maksun, joka on enintään selvityksen antamisesta aiheutuvia kustannuksia vastaava.

8. Voinko antaa suostumuksen omaiseni puolesta?

Toistaiseksi biopankki voi ottaa vastaan vain henkilökohtaisesti annettuja suostumuksia. Omainen voi auttaa suostumuksen täyttämisessä, mutta allekirjoituksen tulee olla omakätinen.

9. Voinko peruuttaa annetun suostumuksen?

Voit peruuttaa antamasi biopankkisuostumuksen milloin tahansa ilman erillistä syytä. Suostumuksen peruuttaminen tapahtuu tekemällä biopankkikielto. Jos peruutat aikaisemmin antamasi suostumuksen tekemällä biopankkikiellon sinusta otettuja näytteitä ja tietoja ei luovuteta tutkimuksiin ja ne poistetaan biopankin näytekokoelmasta. Voit myös muuttaa antamaasi suostumuksen laajuutta tekemällä uuden suostumuksen uusin tiedoin.

10. Mitä hyötyä suostumuksen antamisesta on minulle?

Biopankkinäytteen antamisesta ei lähtökohtaisesti ole odotettavissa suoraa hyötyä näytteenantajalle, mutta näytteen antaminen auttaa tutkijoita ja yrityksiä ymmärtämään sairauksien syntymekanismeja sekä kehittämään parempia hoito- ja ennaltaehkäisymuotoja. Tämä hyödyttää meitä kaikkia. Joissakin tapauksissa on mahdollista, että biopankkinäytteestä saadaan selville jotakin odottamatonta, terveytenne kannalta merkittävää tietoa. Jos olet antanut luvan ottaa itseesi yhteyttä tällaisessa tapauksessa, tätä tietoa saatetaan voida hyödyntää sinun terveydenhoidossasi. Myös tietoja perimästä voidaan joissakin tapauksissa hyödyntää näytteenantajan hoidossa, esimerkiksi oikean hoitolinjan valinnassa.

11. Missä laboratoriossa voin antaa näytteen?

Voit antaa perusbiopankkinäytteen kaikissa Fimlabin toimipisteissä Pirkanmaalla poissulkien Jämsänkosken, Koskenpään, Kylmäkosken, Pälkäneen, Sahalahden ja Kämmenniemen laboratoriot. Tampereen Biopankin näytteet kuljetetaan biopankin laboratorioon katkeamattomassa kylmäketjussa. Tämä vaatii laboratorioilta erityisiä varusteita, joita harvoin auki olevissa laboratorioissa ei välttämättä ole. Sinua voidaan myös pyytää antamaan biopankkiin ctDNA-näyte. Näitä näytteitä kerätään vain tietyiltä potilasryhmiltä. Saat ohjeet näytteen antamiseen hoitavasta yksiköstäsi. ctDNA-näytteitä otetaan Radiuksen, Hatanpään, Kuninkaankulman, Valkeakosken ja Vammalan Fimlab-toimipisteissä.

12. Milloin voin antaa näytteen laboratoriossa?

Voit antaa näytteen milloin tahansa. Lähtökohtaisesti biopankkinäytteet otetaan terveydenhoitoosi liittyvien näytteiden yhteydessä, mutta voit käydä antamassa myös pelkän biopankkinäytteen. Jos olet lähettänyt suostumuksen biopankkiin, näytepyynnöt näkyvät laboratorion järjestelmissä viikon sisällä. Voit myös ottaa valmiiksi täytetyn suostumuksen mukaan laboratorioon, jolloin näytteet voidaan ottaa samalla laboratoriokäynnillä. Näytteen antaminen ei edellytä ravinnotta oloa ja lääkkeet voi ottaa normaalisti.

13. Mihin näytteisiin suostumukseni antaa luvan?

Biopankkinäytteillä tarkoitetaan pääsääntöisesti kolmea verinäyteputkea (yhteensä 22 ml) plasma-, seerumi- ja DNA-näytettä. Biopankkiin voidaan kuitenkin kerätä hoidon yhteydessä myös muita biologisia näytteitä, kuten kudoksia (esimerkiksi koepalat, luuydinnäytteet, leikkauksessa irrotettu kudos) tai eritteitä (esimerkiksi virtsa, sylki). Vaikka biopankkisuostumuksen olisi antanut, on itse näytteen antaminen aina vapaaehtoista ja laboratoriohoitaja kysyy suullisen luvan biopankkinäytteiden ottamiseen näytteenottotilanteessa.

14. Mitä tietojani biopankkinäytteisiin yhdistetään?

Lähtökohtaisesti näytteeseen liitetään näytteenottoaika ja -paikka, näytetyyppi ja tieto suostumuksesta. Näytteeseen voidaan liittää tutkimuksessa tarvittavia tietoja siinä laajuudessa kuin tutkimus edellyttää. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi erilaiset terveystiedot kuten diagnoosit, toimenpiteet tai tutkimustulokset. Nämä tiedot saadaan potilastietojärjestelmien kautta.

15. Käyttääkö lääketeollisuus näytteitä?

Kyllä. Biopankkinäytteitä luovutetaan paitsi akateemisiin tutkimuksiin, myös esimerkiksi lääkeyhtiöiden tutkimustarpeisiin. Lääkeyhtiöiden tekemä tutkimustyö on välttämätöntä, jotta uusia lääkkeitä saadaan markkinoille. Eri tahot tekevät myös yhteistyötä, josta hyvä esimerkki on FinnGen. FinnGen on laajamittainen, julkisen ja yksityisen sektorin tutkimusyhteistyö, jonka osallisina on muun muassa biopankkeja, THL, yliopistoja ja lääkeyhtiöitä. Yhteistyön avulla uusien löytöjen ja hoitomuotojen kehittäminen nopeutuu.