Huom! Tätä sivua ei päivitetä enää. Ajantasainen tieto  tutkijoille löytyy sivulta pirha.fi/tutkimus

Tays Tutkimuspalvelut

Tays Tutkimuspalvelut tukee tutkijoita kliinisen tutkimustyön eri vaiheissa. Tutkimuspalveluista saa apua hankkeiden suunnitteluun, tutkimusten läpivientiin ja rahoitusten hallinnointiin sekä tutkimuksiin liittyviin juridisiin kysymyksiin, kuten keksintöjen patentoimiseen.

Yhteystiedot:

Postiosoite: Tays Tutkimuspalvelut
PL 2000, 33521 Tampere
Käyntiosoite:

Arvo Ylpön katu 6
Finn-Medi 1, 1 krs.

Puhelinvaihde: 03 311 611
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@pshp.fi
– poikkeukset nimen yhteydessä
– potilaisiin liittyviä tietoja ei anneta sähköpostitse

Henkilökunta

Johto

Tutkimusjohtaja Tarja Laitinen, p. 050 534 6238

Vastuualuejohtaja Katja Luojus, p. 050 302 4215

Sihteeri Pirjo Pääkkönen, p. 03 311 66757


Sähköpostimuoto: etunimi.sukunimi@pshp.fi, ellei toisin mainita.

Kliinisen tutkimuksen vastuuyksikkö FM1, 1. krs.

Tiimin yhteispostilaatikko: clinicaltrials@pshp.fi 

Tutkimuspäällikkö, vastuuyksikön esimies
Anu Viitala 
Puhelin: 050 592 1562 

Yritysrahoitteiset lääke-, laite- ja rekisteritutkimukset, tutkimusvastaanoton yhteyshenkilö, hoitotieteellinen tutkimustiimi

Tutkimuspäällikkö
Satu Hiltunen
Puhelin: 044 472 8677
Yritysrahoitteiset lääke-, laite- ja rekisteritutkimukset 
Tutkimushoitajaverkoston yhteyshenkilö
Tutkimusasiamies
Simo Varila
Puhelin: 050 512 8189
Yritysrahoitteiset lääke-, laite- ja rekisteritutkimukset 
REDCap -ohjelmiston yhteyshenkilö
ClinicalTrials.gov-tutkimusrekisteröinti
Tutkimuspäällikkö  
Saara Ojala 
Puhelin: 040 513 0063 

Akateemiset lääketutkimukset 

Tutkimuskoordinaattori (CRA/monitori)
Maiju Välimaa
Puhelin: 044 472 8027

Kansainväliset monikeskuslääketutkimukset, monitoroinnin yhteyshenkilö

Tutkimuskoordinaattori  (CRA/monitori)
Seija Rautiainen
Puhelin: 044 472 9718

Kansainväliset monikeskuslääketutkimukset, monitoroinnin yhteyshenkilö

Erityisasiantuntija 
Heli Pehrman 
Puhelin: 040 821 6944 

EU-, Akatemia- ja Business Finland -rahoitukset 
Akateemisten tutkimusten rahoitusneuvonta 
Tutkimuksen tietosuojan ja tietoturvan yhteyshenkilö (tutkimuspalvelut) 
Yliopistoyhteistyö 

Tutkimusasiamies 
Riina Vesa
Puhelin 044 4729542 


Akateemiset tutkimukset ja hankehallinto (muut paitsi lääketutkimukset) 
Suunnittelija
Pirjo Heikkilä
Puhelin: 03 311 66105
 
Tays-ervan tiedejulkaisuprosessin toiminnan organisointi ja koordinointi
PSHP-CRIS-tutkimustietojärjestelmän hallinnollinen pääkäyttäjä
Findatan ja rekisteritutkimusprosessin vastuuhenkilö
Tiede-, tutkimus- ja julkaisutoiminnan asiantuntijatehtävät

Hankekoordinaattori
Satu Ranta
Puhelin: 044 472 9833

Tays-ervan tiedejulkaisuprosessin toiminnan asiantuntijatehtävät
PSHP-CRIS
Findatan ja rekisteritutkimusprosessin vastuuhenkilö

Tutkimusvastaanotto FM3, 2. krs.

Tutkimuskoordinaattori 
Kristiina Loukkola 
Puhelin: 044 472 8667

Kansainväliset monikeskuslääketutkimukset

Toimikunta- ja tutkimusaineistopalvelut -vastuuyksikkö FM1, 1. krs.

Tutkimuspäällikkö, vastuuyksikön esimies
Kirsi Kohonen
Puhelin: 050 329 5667

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen alueellinen eettinen toimikunta

Tutkimuskoordinaattori
Minna Lahtinen
Puhelin: 03 311 66910

HUOM! sähköpostiosoite: minna.maa.lahtinen@pshp.fi
Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen alueellinen eettinen toimikunta

Toimikuntasihteeri
Aila Kätkä
Puhelin: 050 520 1855

Taysin erityisvastuualueen tutkimustoimikunta
Erva-tiedetoimikunta
Valtion tutkimusrahoitus
Taysin tukisäätiön tutkimusrahoitus
TUTTI-tutkimustietokannan pääkäyttäjä
OOO-tutkimusohjelman ohjausryhmä (siht.)

Kliininen informatiikka FM1, 1. krs.
Datapäällikkö, vastuuyksikön esimies
Leena Hakkarainen
Puhelin: 044 472 9564
Data-analytiikkapalvelut, tietopoiminnat, rekisterit
Biostatistikko
Mika Helminen
Puhelin: 040 1901599
Tilastotieteen palvelut
Suunnittelija
Sampo Kukkurainen
Puhelin: 044 472 8021

Biostatistikko
Tiina Luukkaala
Puhelin: 040 1901 681

Tilastotieteen palvelut
Suunnittelija
Toni Mikkola
Puhelin: 044 472 8022
Suunnittelija
Nita Mettinen
Puhelin: 044 472 9753
Suunnittelija
Marianna Niemi
Puhelin: 044 472 8824
Suunnittelija
Harri Rantala
Puhelin: 044 472 9963

Tampereen Biopankki FM1, 1. krs.

Biopankin johtaja
Sanna Siltanen
Puhelin: 044 472 2657

Biopankista vastaava henkilö
Kehittämispäällikkö, varajohtaja
Kimmo Savinainen
Puhelin: 050 590 7515
Biopankin laboratoriotoiminta, Tays erva-alue, alaikäisten biopankkikeräykset, viranomais- ja ministeriöyhteistyö
Palvelukoordinaattori
Enni Makkonen
Puhelin: 044 472 9389
Biopankin tutkimusten koordinointi, esiselvitykset ja luovutuspyynnöt, biopankin palvelutoiminta, rekisteritutkimukset, tieteellinen ohjausryhmä
Tutkimuskoordinaattori
Niina Toikkanen
Puhelin: 044 472 8425
Biopankin tuorekudoskeräys, patologiaan liittyvät projektit, histologisten näytteiden käsittely
Laboratoriohoitaja
Marja Kuosmanen
Puhelin: 050 312 0439
Finn-Medi 5, 7. krs.
Biopankin laboratoriotoiminta, laboratorion laatutyö
Laboratoriohoitaja
Minttu Virolainen
Puhelin: 03 311 66026
Finn-Medi 5, 7. krs.
Biopankin laboratoriotoiminta
Tutkimushoitaja
Henna Palin
Puhelin: 044 472 8676
Potilasjärjestöyhteistyö, näytekeräykset
Tutkimuskoordinaattori
Aino Pitkänen
Puhelin: 044 472 9971
Biopankin koulutukset, suostumuskeräykset

Tutkimussihteeri
Pirjo Pääkkönen
Puhelin: 03 311 66757

Biopankin asiakirjahallinta
Biopankin toimisto Puhelin: 03 311 65205
Sisä-Suomen syöpäkeskus
Sisä-Suomen syöpäkeskuksen johtaja
Ylilääkäri, esimies
Annika Auranen
Puhelin: 050 4704454
etunimi.sukunimi@pshp.fi
Erityisasiantuntija
Merja Helenius
Puhelin: 044 472 8833
etunimi.sukunimi@tuni.fi
Syövänhoidon kliininen asiantuntija
Marjut Nieminen 
Puhelin: 044 472 8681
etunimi.sukunimi@pshp.fi

Hanketoimisto-vastuuyksikkö FM1, 1. krs.

Palveluesimies, vastuuyksikön esimies
Marita Timonen
Puhelin: 03 311 65517,
050 379 6626
Suomen Akatemia-, STM- ja säätiörahoitus (rahoitusten hallinnointi)
Testamentti- ja lahjoitusrahoitus (käyttösuunnitelmat ja maksatushakemukset)
EVO- ja VTR-rahoitusten taloussuunnittelu ja hallinnointi

Tietojärjestelmäasiantuntija
Sami Niemelä
Puhelin: 044 472 9918

Tutkimussihteeri
Jaana Tuomaala
Puhelin: 03 311 65525

Tutkimushenkilöstön työsopimukset ja
muut henkilöstöasiat
Matkalaskut ja matkayhdyshenkilö
Saldokyselyt

Tutkimussihteeri
Marjut Järvinen
Puhelin: 03 311 64525

Osto- ja myyntilaskut
Saldokyselyt
Toimialueiden tutkimusinfrarahoituksen työsopimukset ja hankehallinnointi

Tutkimussihteeri
Anne Pyydönniemi
Puhelin: 03 311 65599

Tutkimusrahoituksilla tehtävien
hankintojen yhteyshenkilö
Verkkotoimittaja
Atk-yhdyshenkilö

Talouspäällikkö
Taia Kiiskilä
Puhelin: 040 570 0455
(laskentapalvelut-yksikkö)
Vastuualueen taloussuunnittelu ja raportointi
EU- ja Business Finland -rahoitukset
Yritysrahoitteisten hankkeiden taloushallinto
Projektikoordinaattori
Teija Harjuntausta
Puhelin: 0400 909 351
(talouspalvelut-yksikkö)
Yritysrahoitteisten tutkimusten
osto- ja myyntilaskut sekä hallinnointi
Akateemisten tutkimusten myyntilaskut sekä hallinnointi