Julkaistu 15.2.2021

Tays tukisäätiön tutkimusrahoituksen hakuaika 15.2.–8.3.2021

Tays tukisäätiön hallitus myöntää 350 000 euroa tutkimusrahoitusta terveystieteellisen tutkimuksen toteuttamiseen Tampereen yliopistollisessa sairaalassa ja sen konserniyhtiöissä. Rahoitusta ei myönnetä kehityshankkeisiin.

Tukisäätiön rahoitusta voidaan myöntää yksittäiselle tutkijalle, joka on Taysin tai sen konserniyhtiön palveluksessa rahoituksen hakuaikana sekä tutkimusryhmälle, jonka päätutkija on Taysin tai sen konserniyhtiön palveluksessa rahoituksen hakuaikana. Tutkija/tutkijaryhmä voi jättää ainoastaan yhden rahoitusesityksen.

Myönnettävästä rahoituksesta 125 000 euroa kohdennetaan vaikuttavuustutkimukseen. Rahoitus myönnetään tutkijakuukausiin ja näihin hakemuksiin on liitettävä myös vastuualuejohtajan sitoumus tutkimusedellytysten takaamiseksi.

Tays tukisäätiö voi myöntää tutkimusrahoitusta niin edistyneisiin kuin aloittaviinkin tutkimuksiin, sekä väitöskirjatutkimuksiin. Tutkimusrahoituksen hakuaika alkaa 15.2. ja päättyy 8.3.2021 kello 12. Suurin myönnettävä summa Tays Tukisäätiön tutkimusrahoituksesta on 30 000 euroa.

Hakemuksessa on ilmoitettava kaikki muu kyseiselle tutkimukselle myönnetty rahoitus. Muu rahoitus ei ole este rahoituksen myöntämiselle, mutta se otetaan huomioon hakemuksia arvioitaessa, kun arvioidaan rahoitustuen tarvetta tutkimukselle ja toisaalta tutkijan/tutkimusryhmän kyvykkyyttä hankkia rahoitusta.

Tutkimusrahoituksen saamisen edellytyksenä on myös, että tutkimus on saanut eettisen toimikunnan puoltavan lausunnon, kun kyseessä on lääketieteellisen tutkimuslain mukainen tutkimus (Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 488/1999, myöh. muutoksineen).

Hakuohjeet 2021

Toimikuntasihteeri Aila Kätkä, puhelin 050 520 1855
Tukisäätiön asiamies, lääkintöneuvos Heikki Oksa, 050 571 1205
Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi(at)pshp.fi