Julkaistu 21.4.2016

Taysin koulutussäätiön tutkimusrahoitus haettavana

Tampereen yliopistollisen sairaalan koulutussäätiö on haettavissa kolme 100 000 euron suuruista tutkimushankerahoitusta yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen. Rahoitusta ovat oikeutettuja säätiön sääntöjen mukaan hakemaan Tampereen yliopistollisessa sairaalassa ja PSHP-konsernin kokonaan omistamissa yhtiöissä toimivat tutkijat Tampereen yliopistollisen sairaalan toimialan puitteissa.

Tutkimushankkeen johtajalla tulee olla rahoituksen hakuaikana palvelussuhde Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin tai konsernin kokonaan omistamaan yhtiöön.

Hanke-esitykset lähetetään sähköisenä säätiön asiamies Matti Lehdolle (sähköposti etunimi.sukunimi@uta.fi), ja tulostetut paperiversiot toimitetaan yhtenä kappaleena säätiön sihteerille Katariina Hepokarille (osoite FM5, laskentapalvelut) perjantaihin 29.4.2016 kello 15 mennessä. Myöhästyneitä hanke-esityksiä ei käsitellä.

Esityksen tekijä allekirjoittaa vapaamuotoisesti laaditun hanke-esityksen paperiversion, jonka liitteeksi tulevat

  1. käyttösuunnitelma
  2. tutkimussuunnitelma, jonka pituus ei saa ylittää 6 sivua, lähdeluettelo pois lukien
  3. hakijan ansioluettelo, joka sisältää hakijan vertaisarvioiduissa lehdissä julkaistujen artikkelien lukumäärän (ei julkaisuluetteloa)
  4. suppea julkaisuluettelo, joka käsittää ne hakijan omat julkaisut, jotka hakija on arvioinut merkittävimmiksi (enintään 15 julkaisua)

Dokumentteja ei nidota yhteen.

Säätiön hallituksen päätöksen mukaisesti hakemusten arviointia varten muodostetaan erillinen ja riippumaton asiantuntijaryhmä, joka muodostuu Taysin ulkopuolisista jäsenistä. Asiantuntijaryhmä tekee esityksen säätiön hallitukselle, joka päättää hankkeet, joille tutkimusrahoitus myönnetään.

Tutkimushankkeille myönnetystä rahoituksesta peritään kiinteä 10 prosentin yleiskustannusosuus. Myöntöpäätökset ilmoitetaan hakijoille yleiskustannusosuus valmiiksi perittynä. Yleiskustannusosuudella katetaan tutkimusrahoituksen ja tutkimushallinnoinnin kulut.