Julkaistu 7.1.2021

Taysin tutkija, tarkista julkaisusi TUNICRISissä 30.1. mennessä

Kaikkien PSHP:ssa tutkimustyötä tekevien pitää tarkistaa julkaisunsa ja tarvittaessa  täydentää puuttuvat vuoden 2020 julkaisut TUNICRIS-järjestelmässä 30.1.2021 mennessä.  Jokaisen Taysin tutkijan vastuulla on kirjata kaikki omat vuoden 2020 julkaisunsa, myös kotimaiset, TUNICRISiin. Tammikuun 30. päivään mennessä kirjatut julkaisut ehtivät vielä viime vuoden raportteihin. 

TUNICRISin käyttöön tarvitaan Tuni-tunnus. Jos tunnusta ei vielä ole, se on helppo hankkia ilmoittautumalla tutkijaksi Taysin HR-työpöydällä. Tuni-tunnukset tulevat yliopistolta PSHP-sähköpostiin muutaman päivän kuluttua. Jos tutkijalla on Tampereen yliopiston Tuni-tunnukset jo ennestään, uusia ei lähetetä, vaikka käy HR-työpöydällä ilmoittautumassa tutkijaksi. TUNICRISiin pääsee kirjautumaan jo aiemmin saaduilla tunnuksilla.

Lisätietoja:

Taysin TUNICRIS-pääkäyttäjä Pirjo Heikkilä

TUNICRIS-järjestelmän sivu