Julkaistu 29.3.2021

Tutkijan tietoisku tiistaina 6.4. Teamsissa: 
Tietolupaprosessi uudistuu - mikä muuttuu?

Terveystietojen toissijaista käyttöä määrittelevä niin sanottu toisiolaki tuli voimaan viime vuoden huhtikuussa. Rekistereistä poimittua tietoa käytetään laajasti esimerkiksi tutkimuksessa ja kehittämisessä. Myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on uudistettu tietolupakäytäntöjä, ja uudistuksesta järjestetään tietoisku tutkijoille Teamsissa tiistaina 6.4. kello 15-16.

Tietoiskuun pääsee mukaan tästä linkistä. Tule kuulemaan, miten rekisteritutkimuksissa tarvittavaa tietolupaa haetaan. Osallistujilla on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä.

Tietoiskun ohjelma:

  • PSHP:n tietolupaprosessi, vastuualuejohtaja Johanna Mäkelä
  • Tietoallas ja tutkijan  työtila, tietoarkkitehti Emil Ackerman
  • Tietopoiminnat, palvelupäällikkö Anne Kolari 
  • Keskustelu ja yhteenveto

Tietolupa haetaan joko Findatalta tai rekisterinpitäjältä

Uuden lainsäädännön mukaan useiden eri rekisterinpitäjien rekistereistä koostettava aineisto anotaan käyttöön Findatalta, joka on sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen. Jos aineistoa tarvitaan vain yhden rekisterinpitäjän rekistereistä, tietolupaa haetaan suoraan rekisterinpitäjältä, esimerkiksi Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on nyt otettu käyttöön uusi tietolupapyyntölomake (Potilastietojen luovutus- ja käyttölupahakemus tutkimus- ja kehittämistyötä varten LP164c), jolla tutkijat voivat hakea rekisteriaineistoja PSHP:n rekistereistä. Tietolupapyyntö täytetään aina yhdessä oman toimialueen tutkimuskoordinaattorin kanssa. PSHP:n ulkopuoliset tutkijat ottavat yhteyttä Tays Tutkimuspalvelujen rekisteritutkimustiimiin (PSHPrekisteritutkimustiimi@pshp.fi).

Jo hakemuksessa määritellään tarkasti, millaisia tietoja tarvitaan, miten niitä käytetään tutkimuksessa ja kuinka tiedot poimitaan rekistereistä. Kun lupa on myönnetty, aineistoa pitää käsitellä ehtojen mukaisesti. Jos ilmenee tarvetta muuttaa ehtoja, pitää tehdä muutoshakemus alkuperäiseen lupaan.

Tarkempi kuvaus uudesta lupaprosessista on julkaistu Rekisteritutkimuksen valmistelu -sivulla tays.fissä, jonka sisältö on yhdenmukainen intran vastaavan sivun kanssa.