Tutkimus

Kaupin kampus muodostaa tiiviin terveystieteellisen hoito-, koulutus-  ja tutkimusyhteisön, johon kuuluu Tampereen yliopistollisen sairaalan lisäksi Tampereen yliopisto, ja eritoten sen Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta ja Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan terveystieteiden yksikkö, Tampereen ammattikorkeakoulu sekä alan yrityksiä. Alueella toimii yhteensä noin 6000 alansa ammattilaista ja 24 000 opiskelijaa. Asiakkaita päivittäin käy alueella noin 7500.

Miksi sairaalassa tehtävä terveystieteellinen tutkimus on tärkeää?

PSHP:ssä aktiivinen tutkimustyö näkyy monin tavoin potilastyössä. Teitä voidaan pyytää tutkimuspotilaaksi hyvin erilaisiin hankkeisiin. Hankkeen luonne ja tutkimuksen tarkoitus ja tutkittavan velvollisuudet ja oikeudet ilmenevät teille annettavasti tiedotteesta ja suostumuksesta.

Tutkimustyön avulla

  • terveydenhuollon ammattilaiset perehtyvät tiettyihin sairauksiin ja potilasryhmiin aikaisempaa syvällisemmin. Tämän erikoisosaamisen avulla he usein ottavat ko. potilasryhmän hoidosta pitkällä aikavälillä suurimman vastuun.
  • otamme uusia hoitokäytäntöjä potilaiden hoitoon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa
  • seuraamme käytössä olevien hoitokäytäntöjen vaikuttavuutta ja niistä mahdollisesti potilaalle aiheutuvia haittoja
  • voimme houkutella alansa parhaat osaajat meille töihin
  • ja yhteistyössä eri tutkimuslaitosten kanssa voimme olla mukana kehittämässä uutta diagnostiikkaa ja uusia lääkkeitä tai muita hoitomuotoja

Tutkimustyö siis valmistelee sairaalaan siirtymistä uusiin hoitomuotoihin. Tällä hetkellä valmistaudumme täsmälääketieteen murrokseen. Jotta osaamme ohjata kalliit, mutta entistä tehokkaammat hoidot oikeille potilaille ja oikeaan aikaan, on jokaista hoitoa seurattava entistä tarkemmin.

Millaista tutkimusta sairaalassa tehdään?

Jotkin tutkimukset vaativat potilaalta vahvaa sitoutumista, kun toiset tutkimukset voivat ’pyöriä taustalla’ ilman, että se vaatii mitään ylimääräistä tutkittavalta. Ensimmäisestä esimerkki on vaativat lääketutkimukset ja jälkimmäisestä esimerkiksi biopankkitutkimus, jossa voidaan ottaa vain yksi ylimääräinen verinäyte muiden laboratoriokokeiden yhteydessä.

PSHP:ssa tehtävä terveystieteellinen tutkimus noudattaa

  • ohjekirjettä
  • tutkimusta koskevaa lainsäädäntöä
  • eettisiä periaatteita
  • hyvän kliinisen tutkimustavan ohjeita (ICH-GCP) ja
  • hyviä tieteellisiä käytäntöjä.