Julkaistu 17.6.2019

Kliinisen tutkijan peruskurssi (5 op, Moodle)

Opintojakson tarkoituksena on ohjata sekä aloittelevia tutkijoita että kliinisen tutkimustyön pariin siirtymässä olevia/siirtyneitä edistyneempiä tutkijoita terveystieteellisen kliinisen tutkimuksen toteuttamiseen hyvän tutkimuskäytännön mukaisesti.

Koulutus järjestetään ajalla 2.9. - 2.12.2019.

Kurssin keskeisiin sisältöihin kuuluvat mm.

  • kliinisen tutkimuksen eettisyys ja tietoon perustuva suostumus
  • lainsäädäntö, ohjeistukset ja viranomaisluvat sekä
  • hyvä kliininen tutkimustapa

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu terveystieteellistä kliinistä tutkimusta tekeville jatkokoulutettaville ja post-doceille. Kurssille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 35 kohderyhmään kuuluvaa koulutettavaa.

Oma tutkimusaihe

Osallistujilla tulee olla oma tutkimusaihe. Otamme kurssille ensisijaisesti Tampereen yliopiston Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan sekä Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tutkijoita.

Opetus

Opetusmenetelmänä on verkkokoulutus, kaikki välttämättä tarvittava oppimateriaali on Tampereen yliopiston Moodlessa. Kurssi sisältää luettavaa materiaalia ja verkko-oppimistehtäviä, joiden ohjauksesta vastaavat verkkokurssin kouluttajina toimivat tutorit. Lopputehtävän tarkistaa tieteenalan tutor.
 

Ilmoittautuminen alkaa 8.8.2019 ja päättyy 25.8.2019 klo 24.00. Ilmoittautumiset osoitteeseen    kliininen@pshp.fi


Lisätiedot kurssin vastuuhenkilöiltä:

Aila Kätkä, puh. 050 520 1855, aila.katka@pshp.fi
Kirsi Kohonen, puh. 050 329 5667, kirsi.kohonen@pshp.fi