Eettiselle toimikunnalle toimitettavat lomakkeet

Huom! Lomakkeet 3 ja 4 ovat uusia ja korvaavat aiemmin käytössä olleen Tieteellisen tutkimuksen rekisteriselosteen.

 1. Lausuntohakemus kliinisestä lääketutkimuksesta (TUKIJA) 
  Huom! Lausuntohakemuksen liitteenä tulee toimittaa myös tietosuojaseloste sekä tutkimuksen tietosuojariskien itsearviointi.
 2. Lausuntohakemus muusta lääketieteellisestä tutkimuksesta (Word) mukaan lukien hoito-, terveys-, liikunta- ja ravitsemustieteellinen tutkimus
  Lausuntohakemuksen täyttöohje
 3. Tietosuojaseloste
 4. Riskiarviointi PSHP
 5. Lausuntohakemus näytteiden siirrosta biopankkiin
  Täyttöohje

Tietoa muusta toimitettavasta materiaalista on eettisen toimikunnan toimintaohjeessa.

Tutkija voi halutessaan käyttää apunaan muistilistaa, josta voi olla hyötyä lausuntopyynnön valmistelemiseen eettiselle toimikunnalle.

PSHP:ssä tehtävissä tutkimuksissa on hyvä olla yhteydessä oman toimialueen tutkimuskoordinaattoriin, jonka palveluihin kuuluu muun muassa eettisen toimikunnan lausuntohakemuksen valmistelu yhteistyössä tutkijan kanssa.

Katso myös: Mihin toimikunta kiinnittää huomiota tutkimussuunnitelmaa arvioidessaan

Materiaalin toimittaminen

Eettisen toimikunnan käsittelemiin asioihin vastaa:

Sihteeri Minna Lahtinen
Puhelin: 03 311 66910
HUOM! sähköpostiosoite: minna.maa.lahtinen@pshp.fi

Sihteeri Kirsi Kohonen
Puhelin: 050 329 5667
Sähköpostimuoto: etunimi.sukunimi@pshp.fi

Materiaali toimitetaan paperiversiona eettisen toimikunnan sihteerille osoitteeseen:

Tays TKI-keskus
Taysin erityisvastuualueen alueellinen eettinen toimikunta
Minna Lahtinen/Kirsi Kohonen
PL 2000 (Arvo Ylpön katu 6)
33521 TAMPERE

sisäposti:TKI-keskus, eettinen toimikunta / Minna Lahtinen / Kirsi Kohonen, FM 1, 1. krs.

Lisäksi lausuntohakemuksesta (ei liitteitä) lähetetään sähköinen versio osoitteella: toimikunta.eettinen@pshp.fi.

Eettisessä toimikunnassa käsitellään vain paperiversioina aineiston jättöpäivään mennessä saapuneet asiakirjat. Puutteelliset hakemukset jäävät käsittelemättä.