Hoitotieteen ja muiden tieteenalojen tutkimukset

Hoitotieteellinen tutkimus

Hoitotieteellisen tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa, jonka avulla kehitetään näyttöön perustuvaa hoitotyötä. Tutkimuksen avulla arvioidaan käytettävien menetelmien vaikuttavuutta ja kehitetään hoitotyön laatua. Tutkimuksen kohteena on potilas/asiakas, hänen perheensä, hoitoprosessit sekä hoitotyön johtaminen ja opettaminen. Tutkimuksen tulee kohdentua Taysin eritysvastuualueen tutkimuksen- ja kehittämisohjelman painopistealueisiin, jotka ovat:

  • Asiakaslähtöisyys

  • Vaikuttavat ja turvallisen hoitotyön interventiot

  • Hoitotyön henkilöstövoimavarat

  • Hoitotyön johtaminen

Muu tutkimus

Tutkimukset voivat kohdistua eri tieteenteenaloille ja niitä voidaan tehdä monitieteisinä hankkeina sekä monipuolisia tutkimusmenetelmiä käyttäen.

Tieteenalasta riippumatta tutkimuksen toteuttamiseksi edellytetään tutkimuksen käsittelyä Hoitotieteen tutkimustiimissä ja hallintoylihoitajan myöntämää lupaa. Tutkijan tulee ensin olla mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteydessä opetusylihoitajaan tutkimuksen käynnistämistä ja tutkimustiimin käsittelyn valmistelua varten.