Tiedejulkaisujen rekisteröinti

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri käyttää omien ja Taysin erityisvastuualueen julkaisupisteisiin oikeuttavien julkaisujen rekisteröimiseen Julki-tietokantaa. On tärkeää, että tietokantaan tallennetaan kaikentyyppiset tiedejulkaisut – artikkelit, pääkirjoitukset, kirjeet, oppi- ja väitöskirjat sekä selvitykset.

Valtion tutkimusrahoituksen myöntäminen erva-tutkimustoimikunnille perustuu tutkimustoiminnan painoalueiden ja tavoitteiden toteutumiseen sekä tutkimuksen laatuun, määrään ja tuloksellisuuteen. Tiedejulkaisut ovat yksi tärkeä mittari laadun, määrän ja tuloksellisuuden arvioimisessa. Tutkimustoimikunta jakaa tutkimusrahaa hakemusten perusteella, ja hakemusten arvioinnissa käytetään edellä mainittuja perusteita. Tämän vuoksi on tärkeää, että jokainen tiedejulkaisu tulee tallennetuksi Julki-tietokantaan.

Tutkijoita pyydetään toimittamaan Julki-tietokantaan kirjattavaksi kaikentyyppiset tiedejulkaisunsa. Näin tietokantaan kertyy mahdollisimman paljon aineistoa vuosittain tietokantaan liitettävää julkaisufoorumiluokitusta varten.

Julki-tietokanta antaa julkaisulle JUFO-pisteet bibliografisten tietojen perusteella. Jotta tutkija saisi julkaisunsa kirjatuksi tietokantaan, hänen on toimitettava julkaisusta yksikkönsä tallentajalle tai julkaisuyhdyshenkilölle Pubmed- tai muu julkaisutietokantalinkki.

Julkaisujen ilmoittaminen

Toimita julkaisu kirjattavaksi Julki-tietokantaan sen ilmestymisen jälkeen PubMed-linkkinä tai muuna julkaisutietokantalinkkinä (Scopus/Web of Science) seuraavasti:

Yhteyshenkilö

Julki-pääkäyttäjä Pirjo Heikkilä
Puhelin: 03 311 66105