Julkaistu 29.4.2020

Julki-julkaisutietokanta korvataan uudella järjestelmällä

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin käytössä oleva julkaisutietokanta Julki korvataan uudella TUNICRIS-tutkimustietojärjestelmällä. Tällä tietoa uudistus toteutuu heinäkuussa ja järjestelmä otetaan käyttöön elokuussa.

Järjestelmä hakee automaattisesti tietoja julkaisuista kansainvälisistä julkaisutietokannoista tutkijan nimen, Orcid-tutkijatunnuksen ja affiliaation perusteella. Järjestelmään julkaisuja kirjaavat ensisijaisesti tutkijat itse, mutta myös toimialueiden tai yhtiöiden nimetyt asiantuntijat voivat täydentää tietoja. Kirjaaminen tapahtuu tutkijan tai asiantuntijan kuusikirjaimisella TUNI-tunnuksella, joka toimitetaan automaattisesti PSHP:n sähköpostiosoitteeseen.

Julki-julkaisutietokannasta sinne kirjattujen tutkijoiden perustiedot  siirtyvät automaattisesti uuteen TUNICRIS-järjestelmään. Poikkeuksia tästä on muutamia. Niistä annetaan tarkat ohjeet myöhemmin. Tytäryhtiöiden ja erva-alueen yksiköiden tutkijoille nimetyt asiantuntijat  luovat perusprofiilin manuaalisesti.

Uusi järjestelmä on yhteinen Tampereen yliopiston kanssa, joten sekä yliopistolla että Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä työskentelevien tutkijoiden julkaisuja ei tarvitse enää kirjata kahteen eri paikkaan. Uusi järjestelmä on myös huomattavasti modernimpi kuin nykyinen ja se mahdollistaa esimerkiksi aiempaa helpomman ja reaaliaikaisemman tutkimustietojen raportoinnin.

Järjestelmäkilpailutuksen voitti Elsevierin toimittama Pure-järjestelmä.  Järjestelmän nimi CRIS tulee sanoista Current Research Information System. PSHP:ssä hanketta viedään eteenpäin TKI-keskuksen tutkimuspalveluissa tiiviissä yhteistyössä Istekki Oy:n kanssa.

TUNICRIS-järjestelmälle on luotu sivunsa Tutkimus-osioon Julkaisut ja ORCID-tunniste -otsikon alle. Sinne päivitetään tietoja uudistuksen etenemisestä ja tarkempia ohjeita. Sivun sisältö on sama sekä intranetissa että verkkosivuilla.