Ohjeet julkaisun kirjoittajalle

1. Kirjoittajan yhteys organisaatioon affiliaation perusteella

Julkaisuun tallennetaan kirjoittajan yhteyteen se terveydenhuollon yksikkö (affiliaatio), jossa kirjoittaja on tutkimusta tehdessään, artikkelia, oppi- tai väitöskirjaa kirjoittaessaan työskennellyt. Tällaisia yksiköitä voi olla useita.

2. Kirjoittajan yhteys organisaatioon tutkimusresurssien perusteella

Tampereen yliopisto ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ovat sopineet, että Kaupin kampuksella tehtävän tutkimustyön julkaisuihin merkitään organisaatio- eli affiliaatiotiedoiksi sekä Tampereen yliopisto että Tays.

Käytännössä Kaupin kampuksella tehty kliininen lääketieteellinen ja hoitotieteellinen tutkimustyö tukeutuu lähes aina molempien toimijoiden eli Tampereen yliopiston lääketieteen ja biotieteiden tai yhteiskuntatieteiden tiedekunnan ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin luomaan infrastruktuuriin. Näiden avulla sekä tiedekunta että sairaanhoitopiiri mahdollistavat tutkimuksen tekemisen Kaupin kampuksella. Tällaisissa tutkimuksissa tutkijoita pyydetään merkitsemään molempien organisaatioiden tiedot riippumatta siitä, ovatko tutkimukseen osallistuneet palvelussuhteessa yliopistoon vai sairaanhoitopiiriin.

Yleisesti ottaen julkaisu voidaan hyväksyä myös terveydenhuollon yksikköön, joka on merkittävällä tavalla edesauttanut julkaisun syntymistä esimerkiksi potilasaineistoja tai tutkimusresursseja antamalla. Tällaisessa erityistapauksessa kirjoittajan affiliaatio ko. terveydenhuollon yksikköön ei välttämättä ole näkyvissä artikkelin affiliaatiotiedoissa.

Tutkijoille suunnatussa tiedotteessa on tarkempia esimerkkejä affiliaation merkitsemistavoista.

3. Ohje kirjoittajan/kirjoittajien yhteyden merkitsemiseksi julkaisussa, joka on tehty valtion tutkimusrahoituksella

Artikkelin nimen jälkeen julkaisuun merkitään kirjoittajat ja heidän affiliaationsa siihen terveydenhuollon yksikköön, jossa työskentelevät. Jos kirjoittajan yhteys syntyy vain valtion tutkimusrahoituksen kautta, affiliaatioksi merkitään Research, Development and Innovation Centre, Tampere University Hospital.

Suomenkielisen artikkelin/julkaisun ollessa kyseessä kirjataan artikkelin/julkaisun Kiitokset-kohtaan:

Tämä tutkimus on rahoitettu (osittain) Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen kilpailutettavalla valtion tutkimusrahoituksella.

Englanninkielisen artikkelin/julkaisun ollessa kyseessä kirjataan Acknowledgements-kohtaan.

This study was financially supported (partly) by the Competitive State Research Financing of the Expert Responsibility area of Tampere University Hospital.

Esimerkit englanniksi ja ruotsiksi:

This study was financially supported by the Competitive State Research Financing of the Expert Responsibility area of Tampere University Hospital.

Forskningen har beviljats statligt forskiningsbidrag från Forskningskommittén för Tammerfors universitetssjukhus specialupptagningsområde.

4. Lähetä PubMed-linkki julkaisusta tallentajalle tai yhdyshenkilölle

Lähetä tallentajalle linkki julkaisun sähköiseen versioon. Jos kyseessä on kirja tai muu julkaisu, joka ei ole sähköisesti saatavilla, toimita sen tiedot tallentajalle paperisena. Paperilta on tällöin oltava luettavissa kirjan nimi, vuosikerta sekä lehden ISSN- tai kirjan ISBN-numero, kustannuspaikka, kustantaja, toimittajat sekä painosnumero. Jos kyseessä on kirjan luku, ilmoita luvusta myös sivunumerot.

Väitöskirjat ovat pääsääntöisesti arkistoituna ko. yliopiston arkistossa, Tampereen yliopistossa Tampub-tietokannassa.

Julkaisujen tallentajat
Julkaisuyhdyshenkilöt (Taysin erityisvastuualue)