Tampereen yliopistollisen sairaalan julkaisut vuonna 2015

Luettelo yksiköiden julkaisutoiminnasta vuonna 2015
Erilliseen dokumenttiin on koottu tiedot sairaalan kaikista julkaisuista vuonna 2015.
Luettelot sisältävät alustavat tiedot.