Tampereen yliopistollisen sairaalan julkaisut vuonna 2013

Luettelo yksiköiden julkaisutoiminnasta vuonna 2013.
Erilliseen dokumenttiin on koottu tiedot sairaalan kaikista julkaisuista vuonna 2013.
Luettelot sisältävät alustavat tiedot.