Tampereen yliopistollisen sairaalan julkaisut vuonna 2012

Luettelo yksiköiden julkaisutoiminnasta vuonna 2012.
Erilliseen dokumenttiin on koottu tiedot sairaalan kaikista julkaisuista vuonna 2012.
Luettelot sisältävät alustavat tiedot.