Tampereen yliopistollisen sairaalan julkaisut vuonna 2011

Luettelo yksiköiden julkaisutoiminnasta vuonna 2011.
Erilliseen dokumenttiin on koottu tiedot sairaalan kaikista julkaisuista vuonna 2011.
Luettelot sisältävät alustavat tiedot.