Tampereen yliopistollisen sairaalan julkaisut vuonna 2016

Luettelo yksiköiden julkaisutoiminnasta vuonna 2016
Erilliseen dokumenttiin on koottu tiedot sairaalan kaikista julkaisuista vuonna 2016.
Luettelot sisältävät alustavat tiedot.