Tampereen yliopistollisen sairaalan julkaisut vuonna 2017

Luettelo yksiköiden julkaisutoiminnasta vuonna 2017
Erilliseen dokumenttiin on koottu tiedot sairaalan kaikista julkaisuista vuonna 2017.
Luettelot sisältävät alustavat tiedot.