Tampereen yliopistollisen sairaalan julkaisut vuonna 2019

Luettelo yksiköiden julkaisutoiminnasta vuonna 2019.
Erilliseen dokumenttiin on koottu tiedot sairaalan kaikista julkaisuista vuonna 2019.
Luettelot sisältävät alustavat tiedot.