Tampereen yliopistollisen sairaalan julkaisut vuonna 2018

Luettelo yksiköiden julkaisutoiminnasta vuonna 2018
Erilliseen dokumenttiin on koottu tiedot sairaalan kaikista julkaisuista vuonna 2018.
Luettelot sisältävät alustavat tiedot.