Julkaistu 18.12.2018

Kliinisen tutkijan peruskurssi 13.2.–13.5.2019

Kliinisen tutkijan peruskurssi (5 op, Moodle) järjestetään ajalla 13.2.–13.5.2019.

Opintojakson tarkoituksena on ohjata sekä aloittelevia tutkijoita että kliinisen tutkimustyön pariin siirtymässä olevia tai siirtyneitä edistyneempiä tutkijoita terveystieteellisen kliinisen tutkimuksen toteuttamiseen hyvän tutkimuskäytännön mukaisesti.

Kurssin keskeisiin sisältöihin kuuluvat muun muassa kliinisen tutkimuksen eettisyys ja tietoon perustuva suostumus lainsäädäntö, ohjeistukset ja viranomaisluvat sekä hyvä kliininen tutkimustapa.

Kohderyhmä on terveystieteellistä kliinistä tutkimusta tekevät jatkokoulutettavat ja post-docit. Osallistujilla tulee olla oma tutkimusaihe. Otamme kurssille ensisijaisesti Tampereen yliopiston Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnan sekä Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tutkijoita. Kurssille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 35 kohderyhmään kuuluvaa koulutettavaa.

Opetusmenetelmänä on verkkokoulutus, kaikki välttämättä tarvittava oppimateriaali on Tampereen yliopiston Moodlessa. Kurssi sisältää luettavaa materiaalia ja verkko-oppimistehtäviä, joiden ohjauksesta vastaavat verkkokurssin kouluttajina toimivat tutorit. Lopputehtävän tarkistaa tieteenalan tutor.

Ilmoittautuminen alkaa 11.1.2019 ja päättyy 30.1.2019 klo 24.00. Ilmoittautumiset osoitteeseen kliininen@pshp.fi

Lisätiedot kurssin vastuuhenkilöiltä:

Aila Kätkä, puh. 050 520 1855, aila.katka@pshp.fi
Kirsi Kohonen, puh. 050 329 5667, kirsi.kohonen@pshp.fi