Tays Tutkimuspalveluissa hallinnoitavalla tutkimusrahoituksella tehtävät atk-, laite- ja kalustehankinnat

Kaikista Tutkimuspalveluissa hallinnoitavalla tutkimusrahoituksella tehtävistä hankinnoista tehdään ennen hankintaa hankintaesitys. Hankintaesityksen tekee projektipäällikkö tai hänen valtuuttamansa henkilö. Esitys tehdään hankintaesityslomakkeella. Hankintaesitys lähetetään tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi Tutkimuspalveluihin. Pääsääntöisesti Tutkimuspalvelut lähettää asiakirjat Tuomilogistiikalle hankinnan toteuttamista ja tarvittaessa kilpailuttamista varten.

Kaikki VTR-rahoituksella hankitut tai potilaiden hoitoon tai tutkimukseen hankitut laitteet kirjataan aina PSHP:n omaisuudeksi (Tutkimusyksikön vastuuhenkilön päätöspöytäkirja § 247/2003).

Projektipäällikön allekirjoittama hankintaesitys lähetetään osoitteella:

Tays Tutkimuspalvelut, Anne Pyydönniemi, PL 2000, 33521 Tampere
(sisäposti: Tays Tutkimuspalvelut, Anne Pyydönniemi, FM 1, 1. krs.)

Lisätiedot:

Tutkimussihteeri Anne Pyydönniemi
puhelin: 03 311 65599
Sähköpostimuoto: etunimi.sukunimi@pshp.fi

Tays Tutkimuspalvelujen vastuualuejohtaja Johanna Mäkelä
puhelin: 050 516 2844
Sähköpostimuoto: etunimi.sukunimi2@pshp.fi