Real World Data - tutkimuksen lähdeaineistot ja data-analyysit

Potilaiden hoidosta kertyvä tieto on arvokas tietolähde, mutta usein sellaisenaan vaikeasti saatavissa ja hyödynnettävissä hoitokäytäntöjen kehittämiseen tai tieteelliseen tutkimukseen. Tays rakentaa Tampereen ja Helsingin yliopistojen kanssa yhteistyössä Potilastiedon analyysikeskusta, jonka tehtävänä on järjestää, harmonisoida ja ylläpitää Pirkanmaan sairaanhoitopiirin potilasrekisterin kliinisiä potilastietoja siten, että tieto on mahdollisimman hyvin tutkijoiden ja muiden asiantuntijoiden käytettävissä. Kehitämme tietokanta- ja laskentaympäristön, joka mahdollistaa tietoturvallisen tutkimusyhteistyön myös ulkopuolisten laskenta-asiantuntijoiden kanssa.

Pyrimme avaamaan palvelun tutkijoille vuoden 2019 aikana. Tiedotamme tarkemmasta aikataulusta erikseen.

Tays TKI-keskuksen kliininen informatiikka tiimin yhteystiedot:

Tutkija Sampo Kukkurainen
Puhelin: 044 472 8021

Suunnittelija Mikko Kuru
Puhelin: 044 472 8023

Suunnittelija Toni Mikkola
Puhelin: 044 472 8022