Tays Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokeskus
(TKI-keskus)

Henkilökunta

Sähköpostimuoto: etunimi.sukunimi@pshp.fi, ellei toisin mainita.

Tutkimusjohtaja Tarja Laitinen Puhelin: 050 534 6238

Vastuualuejohtaja Matti Eskola Puhelin: 040 557 5355

sihteeri Pirjo Pääkkönen Puhelin: 03 311 66757

Tutkimuspalvelut vastuuyksikkö FM1, 1. krs.

Vastuuyksikön esimies

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen alueellinen eettinen toimikunta

Palveluesimies
Kirsi Kohonen
Puhelin: 03 311 67853,
050 329 5667

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen alueellinen eettinen toimikunta

Tutkimuskoordinaattori
Minna Lahtinen
Puhelin: 03 311 66910

HUOM! sähköpostiosoite: minna.maa.lahtinen@pshp.fi

EU, Akatemia ja Tekes rahoitukset
Akateemisten tutkimusten rahoitusneuvonta
Tietosuojan ja tietoturvan yhteyshenkilö (TKI-keskus)
Yliopistoyhteistyö

Erityisasiantuntija
Heli Pehrman
Puhelin: 0408216944

Kansalliset ja kansainväliset akateemiset lääke- ja monikeskustutkimukset
Akateemisten lääketutkimusten sopimukset

Erityisasiantuntija
Hanna Marttila
Puhelin: 040 8287 074
HUOM! sähköpostiosoite: 
hanna.marttila2(at)pshp.fi

Tutkimussopimukset

Tutkimusasiamies
Helena Niemi
Puhelin: 050 305 5045
HUOM! sähköpostiosoite: 
helena.r.niemi(at)pshp.fi

Yritysrahoitteiset lääke-, laite- ja rekisteritutkimukset
Aikaisen vaiheen syöpälääketutkimusyksikkö (FONK)
Kehityshanke Tutkijan työpöytä

Tutkimuspäällikkö 
Saara Ojala
Puhelin: 040 513 0063

Yritysrahoitteiset lääke-, laite- ja rekisteritutkimukset

Tutkimuspäällikkö 
Anu Viitala
Puhelin: 050 592 1562
 

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tutkimustoimikunta
Erva-tiedetoimikunta
Taysin tukisäätiön tutkimusrahoitus
Taysin tieteelliseen tutkimukseen osoitettu testamenttirahoitus
Julki-pääkäyttäjä
ClinicalTrials.gov
Kliinisen tutkimuksen peruskurssi -koulutus
Työhyvinvoinninkehittäjä

Toimikuntasihteeri
Aila Kätkä
Puhelin: 050 520 1855
 

Julki-pääkäyttäjä ja
Tays ervan julkaisujen vastuuhenkilö
Tiedejulkaisuraportointi
Tutkijan rekisteröityminen (ORCID)
Erva-tiede- ja tutkimustoimikunta
Potilastietojen luovutus- ja käyttölupahakemukset
Tampere 3, tutkimustietojärjestelmähanke (PSHP:n hankekoordinointi)

Tutkimussihteeri
Pirjo Heikkilä
Puhelin: 03 311 66105
Finn-Medi 1, 1. krs.

Tilastotieteen palvelut

Biostatistikko
Tiina Luukkaala
Puhelin: 040 1901 681
TaY, ARVO-rakennus, 3. krs.,
h. D317
sähköpostimuoto: etunimi.sukunimi@tuni.fi

Tilastotieteen palvelut

Biostatistikko
Mika Helminen
Puhelin: 040 1901599
TaY, ARVO-rakennus, 3. krs.,
h. D317
sähköpostimuoto: etunimi.sukunimi@tuni.fi

Tutkimusvastaanotto (FM3, 2. krs.)
Kansainväliset monikeskuslääketutkimukset Tutkimuskoordinaattori
Stina Uusitalo
Puhelin: 040 848 9282
Akateemisten lääketutkimusten monitorointi Tutkimusmonitori
Minna Veneranta
Puhelin: 050 305 1182
Akateemisten lääketutkimusten monitorointi Tutkimuskoordinaattori
Anu Airaksinen
Puhelin: 0400 493 126
Kliininen informatiikka FM1, 1. krs.
Tutkija
Sampo Kukkurainen
Puhelin: 044 472 8021
Suunnittelija
Mikko Kuru
Puhelin: 044 472 8023
Suunnittelija
Toni Mikkola
Puhelin: 044 472 8022

Tampereen Biopankki FM5, 1. krs.

Biopankin johtaja
Johanna Mäkelä
Puhelin: 050 516 2844
HUOM! sähköpostiosoite: johanna.makela2(at)pshp.fi

Kehityspäällikkö
Kimmo Savinainen
Puhelin: 050 590 7515

Tietojärjestelmävastaava
Hanna-Leena Norokorpi
Puhelin: 050 3304810

Tutkimuskoordinaattori
Kaarina Väätäjä
Puhelin: 03 311 65314

Projektikoordinaattori (IT-asiat)
Eeva Kangasniemi (Istekki)
Puhelin: 03 311 65657

Tutkija
Satu Luhtala
Puhelin: 044 472 8425

Laboratoriohoitaja
Marja Kuosmanen
Puhelin: 050 3120 439
Finn-Medi 5, 7. krs.

Laboratoriohoitaja
Maiju Junno
Puhelin: 03 311 66026
Finn-Medi 5, 7. krs.

Tutkimushoitaja
Salla Merikari
Puhelin: 044 472 8027

Tutkimushoitaja
Paula Nurmi
Puhelin: 050 305 3511

Tutkimussihteeri
Pirjo Pääkkönen
Puhelin: 03 311 66757
 

Biopankin toimisto

Puhelin: 03 311 65205

Kehitys- ja innovaatiopalvelut vastuuyksikkö FM1, 1. krs.
Vastuuyksikön esimies
Maakuntayhteistyö kehittämisessä
Johtamiskorkeakouluyhteistyö kehittämisessä
Verkostomallien kehittäminen
Vaikuttavuusperusteinen hankinta ja mittaaminen

Kehittämispäällikkö
Marco Roth
Puhelin: 040 800 7865

Yritysyhteistyö- teeman vetäjä
HealthHUB -manager
Kampuksen Test bed -toiminnan kehittäminen
Innovaatiotoiminnan aktivointi
Vastuuyksikön esimiehen varahenkilö
Kehitysjohtaja
Reijo Itkonen
Puhelin: 040 503 5252
Riskienhallinta ja turvallisuus -teeman vetäjä
Toiminnallisten riskien hallinnan tuki
Turvallisuuskulttuurin parantamisen tuki
HaiPro-järjestelmän pääkäyttäjä
Kehittämispäällikkö
Petri Pommelin
Puhelin: 050 593 4302
Palvelukokemuksen kehittäminen -teeman vetäjä
Asiakaspalautejärjestelmän kehittäminen
Palvelumuotoilu
Asiakaspalveluprosessi
 
Kehityspäällikkö
Mari Vuorinen
Puhelin: 044 434 1211
Ekosysteemirakenteiden kehittäminen
Toimintamallien rakentaminen ja suunnittelu
Käyttäjänäkökulmat ICT-järjestelmien kehittämisessä
Business Finland yhteistyö
Kuntoutusfoorumi
Kehityspäällikkö
Kari Salomaa
Puhelin: 050 409 7201
Kaupunkiyhteistyö kehittämisessä
HealthHUB
Kampuksen opastus- ja informaatiojärjestelmien kehittäminen
Työpajojen fasilitointi / kouluttaminen
Projektipäällikkö
Niko Lönn
Puhelin: 040 515 9019
Opastus ja sitä tukevat palvelut
Asiakaspalvelun ja pääaulan toiminnallinen suunnittelu
Kampusalueen opastuksen ja liikkumisen kehittäminen
Järjestöyhteistyön kehittäminen
Suunnittelija
Anne Vesaranta
Puhelin: 050 577 2714
Digipalveluiden kehittäminen
OmaTays-yhteistyö
Palvelumallien muutos digitalisaation näkökulmasta
Asiakkaiden osallistaminen ja palveluiden implementointi
Suunnittelija
Tanja Lönnberg
Puhelin: 050 566 8422

Palveluviestinän keskitetyt palvelut
- potilaskutsujen- ja ohjeiden koordinointi
- infonäyttöviestinnän koordinointi ja kehittäminen


Suunnittelija
Päivi Ström
Puhelin: 03 311 65631

Graafinen suunnittelu
Palvelukokemuksen kehittäminen
Asiakaspalautejärjestelmän pääkäyttäjä

Suunnittelija
Noona Taavela
Puhelin: 040 573 9990 

Asiakaslähtöinen palvelujen suunnittelu, kehittäminen ja konseptointi yhteiskehittämisen menetelmin
Organisaation innovaatio- ja kehittämiskyvykkyyden parantaminen (prosessi ja työkalut)

Asiakaspalvelun kehittämispäällikkö
Marika Järvinen
Puhelin: 050 596 9188
 
Arviointitoiminta

Terveydenhuollon menetelmien arviointi
Näyttöön perustuva päätöksenteko ja johtaminen
Vaikuttavuusperusteinen hankinta ja mittaaminen

Arviointiylilääkäri
Anna-Kaisa Parkkila
Puhelin: 050 414 5232
 

Hoitotyön toimintamallien arviointi ja kehittäminen
Vaikuttavien menetelmien implementointi
Hoitotyösensitiivisten tulosmittareiden kehittäminen
Hoitotieteen tutkimusosaamisen vahvistaminen ja tutkimuseettisten näkökulmien arviointi
Yliopisto ja AMK-yhteistyö
Hoitohenkilöstön näyttöön perustuvan osaamisen tukeminen
Arviointiylihoitaja
Elina Mattila
Puhelin: 03 311 64635
 
TKI-kanslia vastuuyksikkö FM1, 1. krs.

Toimeksiantotutkimusten
osto- ja myyntilaskut
Tutkimuspotilaiden matkalaskut

Projektikoordinaattori
Teija Harjuntausta
Puhelin: 0400 909351

Vastuualueen taloussuunnittelu ja raportointi
EU- ja Tekes-rahoitukset
Yritysrahoitteisten hankkeiden taloushallinto

Talouspäällikkö
Taia Kiiskilä
Puhelin: 040 570 0455

Tutkimusrahoituksilla tehtävien hankintojen yhdyshenkilö
Verkkotoimittaja
Atk-yhdyshenkilö

Tutkimussihteeri
Anne Pyydönniemi
Puhelin: 03 311 65599

Suomen Akatemia-, STM- ja säätiörahoitus (rahoitusten hallinnointi ja maksatushakemukset)
Testamentti- ja lahjoitusrahoitus (käyttösuunnitelmat ja maksatushakemukset)
EVO- ja VTR-rahoitusten taloussuunnittelu ja hallinnointi

Palveluesimies
Marita Timonen
Puhelin: 03 311 65517,
050 379 6626

Tutkijoiden työsopimukset ja
muut henkilöstöasiat
Matkalaskut ja  matkayhdyshenkilö
Saldokyselyt

Tutkimussihteeri
Jaana Tuomaala
Puhelin: 03 311 65525

Osto- ja myyntilaskut
Saldokyselyt
Toimialueiden tutkimusinfrarahoituksen henkilöstöasiat

Tutkimussihteeri
Anniina Vidman
Puhelin: 03 311 64525

Sisä-Suomen syöpäkeskus

Sisä-Suomen syöpäkeskuksen johtaja
Ylilääkäri
Annika Auranen
etunimi.sukunimi@pshp.fi

Erityisasiantuntija
Merja Helenius
etunimi.sukunimi@tuni.fi