Legal Entity Appointed Representative (LEAR)

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän LEAR:na toimii

Lakimies Maria Toivakka
puhelin: 03 311 69251

sähköpostimuoto:etunimi.sukunimi@pshp.fi

Mikä LEAR on?

Organisaation virallisen edustajan on nimettävä yksi henkilö organisaatiostaan (nk. LEAR eli "organisaation nimeämä / valtuuttama edustaja") yhteyshenkilöksi organisaation ja EU-komission välille. 

Mitä LEAR tekee?

LEAR toimii yhteyshenkilönä  komission suuntaan kaikissa asioissa, jotka liittyvät organisaation oikeudelliseen asemaan. LEAR pitää komission ajantasalla organisaation oikeudelliseen asemaan ja talouteen liittyvistä tiedoista (sisältäen tarvittaessa asiaa koskevat dokumentit) ja sitoutuu ylläpitämään tiedot ajantasalla. Ajantasaista tietoa voidaan hyödyntää tulevaisuudessa mahdollisesti saatavien apurahojen ja puiteohjelmahankerahoitusten hakuun ja myöntämiseen liittyvissä prosesseissa.

LEAR tiedottaa roolistaan sisäisesti organisaatiossaan ja huolehtii, että organisaation yksilöivä PIC-koodi on sellaisten henkilöiden saatavilla, jotka käsittelevät hanke-ehdotuksia ja -sopimuksia.