Tays Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokeskuksen yhteystiedot

TKI-keskuksen kanslia
Tutkimuspalvelut
Kehitys- ja innovaatiopalvelut
 

TKI-keskuksen kanslia

Vastuualuejohtaja Matti Eskola
sihteeri Pirjo Pääkkönen

Projektikoordinaattori Teija Harjuntausta

 • Toimeksiantotutkimusten myynti- ja ostolaskut
 • Tutkimuspotilaiden matkalaskut

Talouspäällikkö Taia Kiiskilä

 • Vastuualueen taloussuunnittelu ja raportointi
 • EU- ja Tekes-rahoitukset
 • Yritysrahoitteisten hankkeiden taloushallinto

Tutkimussihteeri Anne Pyydönniemi

 • Tutkimusrahoituksella tehtävien hankintojen yhdyshenkilö
 • Verkkotoimittaja
 • Atk-yhdyshenkilö

Palveluesimies Marita Timonen

 • Suomen Akatemia-, STM- ja säätiörahoitus (rahoitusten hallinnointi ja maksatushakemukset)
 • Testamentti- ja lahjoitusrahoitus (käyttösuunnitelmat ja maksatushakemukset)
 • EVO- ja VTR-rahoitusten taloussuunnittelu ja hallinnointi

Tutkimussihteeri Jaana Tuomaala

 • Tutkijoiden työsopimukset ja muut henkilöstöasiat
 • Matkalaskut ja matkayhdyshenkilö
 • Saldokyselyt

Tutkimussihteeri Anniina Vidman

 • Ostolaskut
 • Myyntilaskut
 • Saldokyselyt
 • Toimialueiden tutkimusinfrarahoituksen henkilöstöasiat

Tutkimuspalvelut

Tutkimuspalvelut vastuuyksikön esimies
palveluesimies Kirsi Kohonen

 • Eettinen toimikunta, toimikuntasihteeri

Tutkimuskoordinaattori Minna Lahtinen
Huom! sähköposti: minna.maa.lahtinen(at)pshp.fi

 • Eettinen toimikunta, toimikuntasihteeri

Yhteydenotot tutkimussopimuksiin liittyen yhteissähköpostiosoitteella: clinicaltrials(at)pshp.fi

Erityisasiantuntija Heli Pehrman

 • EU, Akatemia ja Tekes rahoitukset
 • Akateemisten tutkimusten rahoitusneuvonta
 • Tietosuojan ja tietoturvan yhteyshenkilö (TKI-keskus)
 • Yliopistoyhteistyö

Erityisasiantuntija Hanna Marttila
Huom! sähköposti: hanna.marttila2(at)pshp.fi

 • Asiantuntijapalvelut (kansalliset ja kansainväliset akateemiset lääke- ja monikeskustutkimukset)
 • Akateemisten lääketutkimusten sopimukset

Tutkimusasiamies Helena Niemi
Huom! sähköposti: helena.r.niemi(at)pshp.fi

 • Akateemiset tutkimukset
 • Säätiörahoitus
 • Tutkimussopimukset

Tutkimuspäällikkö Saara Ojala

 • Yritysrahoitteiset lääke-, laite- ja rekisteritutkimukset
 • Aikaisen vaiheen syöpälääketutkimusyksikkö (FONK)
 • Kehityshanke Tutkijan työpöytä

Tutkimuspäällikkö Anu Viitala

 • Yritysrahoitteiset lääke-, laite- ja rekisteritutkimukset

Tutkimusvastaanotto (FM 3, 2. krs.)

Tutkimusmonitori Minna Veneranta

 • Akateemisten lääketutkimusten monitorointi

Tutkimuskoordinaattori Anu Airaksinen

Tutkimuskoordinaattori Stina Uusitalo

Toimikuntasihteeri Aila Kätkä

 • Valtion tutkimusrahoitus, Taysin tukisäätiön rahoitus
  (rahoituksen käytön opastus ja tutkijoiden käyttösuunnitelmat)
 • Taysin erityisvastuualueen tutkimustoimikunta
 • Erva-tiedetoimikunta
 • TUTTI-pääkäyttäjä
 • Clinical.trials.gov (opastus, käyttöoikeudet)
 • Kliinisen tutkijan peruskurssi -koulutus

Tutkimussihteeri Pirjo Heikkilä

 • Julki-pääkäyttäjä
 • Tays ervan julkaisujen vastuuhenkilö
 • Tiedejulkaisuraportointi
 • Tutkijan rekisteröityminen (ORCID)
 • Erva-tiede- ja tutkimustoimikunta
 • Potilastietojen luovutus- ja käyttölupahakemukset
 • Tampere 3, tutkimustietojärjestelmähanke (PSHP:n hankekoordinointi)

Biostatistikko Tiina Luukkaala
Huom! sähköposti: etunimi.sukunimi@tuni.fi

 • Tilastotieteen palvelut

Biostatistikko Mika Helminen
Huom! sähköposti: etunimi.sukunimi@tuni.fi

 • Tilastotieteen palvelut

Tampereen Biopankki

Biopankin johtaja Kimmo Savinainen

Tietojärjestelmävastaava Hanna-Leena Norokorpi

Laatukoordinaattori Johanna Mäkelä
Huom! sähköposti: johanna.makela2(at)pshp.fi

Tutkimushoitaja Kaarina Väätäjä

Projektikoordinaattori (IT-asiat) Eeva Kangasniemi

Laboratoriohoitaja Marja Kuosmanen

Laboratoriohoitaja Maiju Junno

Tutkimushoitaja Salla Merikari

Tutkimushoitaja Paula Nurmi

Tutkimussihteeri Pirjo Pääkkönen

Biopankin toimisto:
Puhelin: 03 311 65205

Kehitys- ja innovaatiopalvelut

Vastuuyksikön esimies
Kehityspäällikkö Marco Roth

 • Maakuntayhteistyö kehittämisessä
 • Johtamiskorkeakouluyhteistyö kehittämisessä
 • Verkostomallien kehittäminen
 • Vaikuttavuusperusteinen hankinta ja mittaaminen

Kehitysjohtaja, vastuuyksikön esimiehen varahenkilö Reijo Itkonen

 • Yritysyhteistyö -teeman vetäjä
 • HealthHUB -manager
 • Kampuksen Test bed -toiminnan kehittäminen
 • Innovaatiotoiminnan aktivointi

Kehittämispäällikkö Petri Pommelin

 • Riskienhallinta ja turvallisuus -teeman vetäjä
 • Toiminnallisten riskien hallinnan tuki
 • Turvallisuuskulttuurin parantamisen tuki
 • HaiPro-järjestelmän pääkäyttäjä

Kehityspäällikkö Mari Vuorinen

 • Palvelukokemuksen kehittäminen -teeman vetäjä
 • Asiakaspalautejärjestelmän kehittäminen
 • Palvelumuotoilu
 • Asiakaspalveluprosessi

Kehityspäällikkö Kari Salomaa

 • Ekosysteemirakenteiden kehittäminen
 • Toimintamallien rakentaminen ja suunnittelu 
 • Käyttäjänäkökulmat ICT-järjestelmien kehittämisessä
 • Business Finland yhteistyö
 • Kuntoutusfoorumi

Projektipäällikkö Niko Lönn

 • Kaupunkiyhteistyö kehittämisessä
 • HealthHUB
 • Kampuksen opastus- ja informaatiojärjestelmien kehittäminen
 • Työpajojen fasilitointi/kouluttaminen

Suunnittelija Anne Vesaranta

 • Opastus ja sitä tukevat palvelut
 • Asiakaspalvelun ja pääaulan toiminnallinen suunnittelu
 • Kampusalueen opastuksen ja liikkumisen kehittäminen
 • Järjestöyhteistyön kehittäminen

Suunnittelija Tanja Lönnberg

 • Digipalveluiden kehittäminen
 • OmaTays-yhteistyö
 • Palvelumallien muutos digitalisaation näkökulmasta
 • Asiakkaiden osallistaminen ja palveluiden implementointi

Suunnittelija Päivi Ström
Palveluviestinnän keskitetyt palvelut:

 • potilaskutsujen- ja ohjeiden koordinointi
 • infonäyttöviestinnän koordinointi ja kehittäminen

Suunnittelija Noona Taavela

 • Graafinen suunnittelu
 • Palvelukehitys
 • Asiakaskokemuksen kehittämisen
 • Webropol-kyselyt

Asiakaspalvelun kehittämispäällikkö Marika Järvinen(20-prosenttinen työaika)

 • Asiakaslähtöinen palvelujen suunnittelu, kehittäminen ja konseptointi yhteiskehittämisen menetelmin
 • Organisaation innovaatio- ja kehittämiskyvykkyyden parantaminen (prosessi ja työkalut)

Arviointitoiminta

Arviointiylilääkäri Anna-Kaisa Parkkila

 • Terveydenhuollon menetelmien arviointi
 • Näyttöön perustuva päätöksenteko ja johtaminen
 • Vaikuttavuusperusteinen hankinta ja mittaaminen

Arviointiylihoitaja Elina Mattila

 • Hoitotyön toimintamallien arviointi ja kehittäminen
 • Vaikuttavien menetelmien implementointi
 • Hoitotyösensitiivisten tulosmittareiden kehittäminen
 • Hoitotieteen tutkimusosaamisen vahvistaminen ja tutkimuseettisten näkökulmien arviointi
 • Yliopisto- ja AMK-yhteistyö
 • Hoitohenkilöstön näyttöön perustuvan osaamisen tukeminen