TKI-keskuksessa hallinnoitavalla tutkimusrahoituksella tehtävät atk-, laite- ja kalustehankinnat

Kaikista TKI-keskuksessa hallinnoitavalla tutkimusrahoituksella tehtävistä hankinnoista tehdään ennen hankintaa hankintaesitys. Hankintaesityksen tekee projektipäällikkö tai hänen valtuuttamansa henkilö. Esitys tehdään hankintaesityslomakkeella. Hankintaesitys lähetetään tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi TKI-keskukseen. Pääsääntöisesti TKI-keskus lähettää asiakirjat Tuomilogistiikalle hankinnan toteuttamista ja tarvittaessa kilpailuttamista varten.

Kaikki VTR-rahoituksella hankitut tai potilaiden hoitoon tai tutkimukseen hankitut laitteet kirjataan aina PSHP:n omaisuudeksi (Tutkimusyksikön vastuuhenkilön päätöspöytäkirja § 247/2003).

Projektipäällikön allekirjoittama hankintaesitys lähetetään osoitteella:

Tays TKI-keskus, Anne Pyydönniemi, PL 2000, 33521 Tampere
(sisäposti: TKI-keskus, Anne Pyydönniemi, FM 1, 1. krs.)

Lisätiedot:

Tutkimussihteeri Anne Pyydönniemi
puhelin: 03 311 65599

TKI-keskuksen vastuualuejohtaja Matti Eskola
puhelin: 040 557 5355

Sähköpostimuoto: etunimi.sukunimi@pshp.fi