Tutkimus sote-palvelujen uudistamisen tukena -seminaarisarja

Tutkimuksella hyvinvointiin 2040

Video seminaarista

6.10.2017

Luentomateriaalit (pdf):

Tietovarannot tieteen ja tutkimuksen Graalin malja, Video semiaarista
Dosentti Mark van Gils, VTT

Tampereen hyvinvointikampus vuonna 2040 -tutkimusstrategiakyselyn tulosten esittely, Kehittämispäällikkö Marco Roth, Finnmedi Oy

Miltä sote-palvelut näyttävät 20 vuoden kuluttua? Professori Mats Brommels, Karolinska Institutet, Ruotsi

Tulevaisuuden hyvinvointiekosysteemi

20.4.2016

Luentomateriaalit:

Biolääketieteen tulevat läpimurrot
professori Jussi Huttunen, Duodecim

Väestön hyvinvointiprofiili 2030-luvulla
johtaja Juha Teperi, TaY

Digitalisaatio ja tulevaisuuden palvelumallit
johtajalääkäri Risto Mäkinen, Helsingin kaupunki

Hallinta, kumppanuus ja verkostot tulevaisuuden kunnassa
kehittämisjohtaja Kari Hakari, Tampereen kaupunki

Aktiivinen kansalainen palvelujen yhteistuottajana
tutkija Sanna Tuurnas, Tay