Tutkimuksen aloittaminen

Tälle sivulle on koottu erilaisia ohjeita siitä kuinka tutkimuksen aloittamiseen varaudutaan ja mitä toimenpiteitä tarvitaan jotta tutkimus voi alkaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä.

Ohjeet koskevat Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä ja Tampereen yliopistossa tehtävää kliinistä lääketieteellistä ja terveystieteellistä tutkimusta. Ohjeiden avulla tuetaan tutkimustyötä ja kannustetaan tutkijoita tutkimuksen tekemiseen ja niiden tavoitteena on antaa ajantasaista tietoa lakien, asetusten ja määräysten kliiniselle tutkimukselle asettamista vaatimuksista.

Terveystieteellisen tutkimushankkeiden toteuttaminen PSHP:ssä (Ohjekirje 42232/2014) päiv.3.11.2014