Tutkimuksen valmistelu

Kliininen tutkimus

Rekisteritutkimus

Hoitotieteellinen tutkimus

Tutkimusta käynnistettäessä tutkija ottaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteyttä oman toimialueensa tutkimuskoordinaattoriin.

Kliinisen tutkimuksen valmistelu

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä tieteellisen tutkimuksen aloittaminen edellyttää, että tutkimukseen osallistuvat vastuualueet ovat hyväksyneet tutkimukseen tarvittavien resurssien käyttämisen. Tutkimuksen toteuttamiseen liittyvistä asioista sovitaan rahoitussuunnitelman sisältävällä Sopimus tutkimuksen suorittamisesta ja lupa tutkimuksen toteuttamiseen -lomakkeella. Tarvittaessa tehdään liikelaitosten kanssa erilliset tutkimussopimukset. Tutkija toimittaa tarvittavat asiakirjat tutkimuskoordinaattorille. Prosessiin on hyvä varata aikaa.

Kliinisen tutkimuksen aloittamiseksi tarvittavat asiakirjat:

Potilastietojen luovutus- ja käyttölupahakemus ja tarvittaessa liitteet Henkilökuntaan kuulumattoman tutkijan rekisteröinti tai Tutkimuksen monitoroijan henkilörekisteröinti lähetetään osoitteeseen:

Tays Tutkimuspalvelut
Pirjo Heikkilä
PL 2000
33521 TAMPERE
(sisäpostiosoite: Tays Tutkimuspalvelut, Pirjo Heikkilä, FM 1, 1. krs.)

Potilastietojen käyttölupahakemuksen ja rekisteröintilomakkeet hyväksyy johtajaylilääkäri.

Tarvittaessa tutkija toimittaa:

Milloin kliinisen tutkimuksen voi aloittaa?

Tutkimusprojekti voidaan käynnistää sen jälkeen, kun kaikki tutkimukseen liittyvät asiakirjat ovat valmiit. Luvan aloittamiseen antaa päätöspöytäkirjallaan sen toimi- tai palvelualueen johtaja, jonka alueella kuntayhtymään palvelussuhteessa oleva tutkimuksesta vastaava henkilö (TVH) tai, ellei TVH ole palvelussuhteessa PSHP:iin, projektipäällikkö toimii. Luvan antaja tarkastaa, että tutkimus- ja rahoitussuunnitelmat sekä sopimus täyttävät PSHP:n ohjeistuksen vaatimukset. Osapuolien hyväksymä "Sopimus tutkimuksen suorittamisesta ja lupa tutkimuksen toteuttamiseksi" -lomake arkistoidaan päätöspöytäkirjan liitteeksi.

Rekisteritutkimuksen valmistelu

Lue lisää >>

Hoitotieteellisen tutkimuksen valmistelu