Tutkimuksen aloittaminen - Haku


TKI-keskuksen tutkimuspalveluissa ruuhkaa
Tiedotteet | Päivitetty: 29.4.2020

TKI-keskuksen tutkimuspalveluissa ruuhkaa Taysin TKI-keskuksen tutkimuspalveluiden palvelut ovat ruuhkautuneet johtuen yksikössä olevasta henkilöstövajeesta. Meneillään olevilla rekrytoinne......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Tutkimus ja kehittäminen > Tutkimus > Ajankohtaista > TKI-keskuksen tutkimuspalveluissa ruuhkaa
Tutkimus ja kehittäminen > Tutkimus > Tutkimuksen aloittaminen > TKI-keskuksen tutkimuspalveluissa ruuhkaa
Tutkimusohjeisto
Päivitetty: 7.5.2019

Tutkimus ja kehittäminen > Tutkimus > Tutkimuksen aloittaminen
Tutkimuksen valmistelu
Päivitetty: 17.4.2019

Tutkimus ja kehittäminen > Tutkimus > Tutkimuksen aloittaminen > Tutkimuksen valmistelu
Tutkimussuunnitelman muuttaminen
Päivitetty: 9.4.2019

Tutkimus ja kehittäminen > Tutkimus > Tutkimuksen aloittaminen > Tutkimussuunnitelman muuttaminen
Asianmukainen tutkimussuunnitelma
Sisältösivut | Päivitetty: 9.4.2019

Asianmukainen tutkimussuunnitelma (HetiL 14§) Tutkimussuunnitelmassa määritellään: Tutkimustehtävä (6§, 7§, 14§) Tutkimusaineisto (6§, 14§) ja Tutkimusmenetelmät (14§) mahdollis......

Tutkimus ja kehittäminen > Tutkimus > Tutkimuksen aloittaminen > Tutkimuksen valmistelu > Asianmukainen tutkimussuunnitelma
Henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely tieteellistä tutkimusta varten
Sisältösivut | Päivitetty: 9.4.2019

Henkilötietojen käsittely Henkilötietolain (199/523) mukaan historiallista tai tieteellistä tutkimusta varten saa henkilötietoja käsitellä jos: tutkimusta ei voi suorittaa ilman henkilö......

Tutkimus ja kehittäminen > Tutkimus > Tutkimuksen aloittaminen > Tutkimuksen valmistelu > Henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely tieteellistä tutkimusta varten
Tieteellisen tutkimuksen rekisteriseloste
Sisältösivut | Päivitetty: 9.4.2019

Tieteellisen tutkimuksen rekisteriseloste Rekisterinpitäjän on laadittava henkilörekisteristä tieteellisen tutkimuksen rekisteriseloste (HetiL 10§), josta ilmenevät: rekisterinpitäjän j......

Tutkimus ja kehittäminen > Tutkimus > Tutkimuksen aloittaminen > Tutkimuksen valmistelu > Tieteellisen tutkimuksen rekisteriseloste
Saldotietojen tarkastaminen
Päivitetty: 10.12.2019

Tutkimushankkeen saldotietojen katsominen tilastoportaalin kautta talousseurannasta Tutkija, jolla on PSHP:n käyttäjätunnukset, voi katsoa oman hankkeensa saldotiedot helposti PSHP:......

Tutkimus ja kehittäminen > Tutkimus > Tutkimuksen aloittaminen > Saldotietojen tarkastaminen
Tutkijalähtöisten tutkimusten monitorointi
Sisältösivut | Päivitetty: 26.2.2020

Tutkijalähtöisten tutkimusten monitorointi Tutkimuksen suorittamisen laatu voidaan varmentaa monitoroinnilla. Mikäli tutkimus edellyttää, että tutkimus monitoroidaan, on siihen varauduttava jo t......

Tutkimus ja kehittäminen > Tutkimus > Tutkimuksen aloittaminen > Tutkijalähtöisten tutkimusten monitorointi
Milloin ja miten tehdään sivutoimi-ilmoitus?
Sisältösivut | Päivitetty: 9.4.2019

Milloin ja miten tehdään sivutoimi-ilmoitus? Tutkija tai tutkimushoitaja tekee sivutoimi-ilmoituksen, mikäli hän joutuu tutkimusta varten tekemään sairaalatyöhön liittymätöntä työtä. Ylimääräine......

Tutkimus ja kehittäminen > Tutkimus > Tutkimuksen aloittaminen > Tutkimuksen valmistelu > Milloin ja miten tehdään sivutoimi-ilmoitus?