Tutkimusrahoitus

Tays Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokeskus hallinnoi ulkopuolista tutkimusrahoitusta sekä sairaanhoitopiirin alueella että osin sen erityisvastuualueella.

Ulkopuolista tutkimusrahoitusta ovat valtion tutkimusrahoitus, Euroopan komission, Suomen Akatemian, TEKES:in, kotimaisten ja ulkomaisten säätiöiden sekä muiden tahojen myöntämät apurahat tai muu tieteelliseen tutkimukseen kohdentuva rahoitus.

Haluatko lisätietoa tutkimusrahoituksesta?

Yhteyshenkilömme avustavat tutkimusrahoitusta koskevissa asioissa.