Hoitotyön kehittämisrahasto

Hoitotyön kehittämisrahaston apurahat ovat PSHP:n hoitohenkilökunnan haettavissa. Apurahoja myönnetään käytettäväksi hoitotyön tutkimukseen, kehittämiseen ja koulutukseen.

Vuoden 2019 hakuaika on päättynyt.

Hoitotyön kehittämisrahasto järjesti vuosittaisen koulutuspäivän tammikuussa 2019. Koulutuspäivän tuotto jaettiin apurahoina. Apurahaa voitiin myöntää määräaikaan mennessä hakemuksensa jättäneille henkilöille, joiden aikaisemmasta Hoitotyön kehittämisrahastolta saadusta apurahasta on kulunut hakemisvuoden alkuun mennessä kaksi vuotta. Myönnetty apuraha maksetaan hakijalle tositteita vastaan.

Hakemuslomake oli täytettävissä ja tulostettavissa Intran lomakerekisteristä ja Hoitotyön kehittämisrahaston sivuilta. Lomake lähetettiin osoitteella ylihoitaja Anna Hemmi, Ta4 hallinto Palvelutalo. Hakijan oli liitettävä hakemukseen kongressi- /koulutusohjelma tai hyväksytty tutkimus-/kehittämissuunnitelma. Puutteellisesti täytettyjä tai myöhässä tulleita hakemuksia ei käsitelty (katso Apurahan jakamisen säännöt). Lisätietoja antoi ylihoitaja Anna Hemmi, anna.hemmi@pshp.fi tai  puh. 050 434 6144 .

Vuonna 2019 myönnetyt apurahat

Vuonna 2018 myönnetyt apurahat

Vuonna 2017 myönnetyt apurahat

Vuonna 2016 myönnetyt apurahat