Hoitotyön kehittämisrahaston hallitus kaudella 2019 - 2020

Hemmi Anna, yh, pj (Ta4)
Seppänen Pia, hoitotyön kliininen asiantuntija, varapj (Ta2)
Rantalainen Terhi, oh, sihteeri (Ta1) 
Lepistö Sari, yh (Ta5)
Setälä Heidi, oh (Ta7)
Kaunonen Marja, hoitotieteen professori (Tampereen yliopisto)
Koponen Riitta, yh  (Ta1)
Palosaari Susanne, oh (Ta8)
Lindberg Liisa, oh (Ta6)
Norrbacka Jaana, oh, varajäsen (Ta3)
Syvänen Ulla, oh, varajäsen (Ta3)

Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) hoitotyön kehittämisrahasto sai aikanaan alkunsa entisen johtavan ylihoitajan Hanna Virjon aloitteesta. Hän siirtyi ylihoitajaksi HYKSiin (nykyinen HUS) ja lahjoitti läksiäislahjaksi saamansa rahat Taysin hoitotyön kehittämistä varten. Hoitotyön kehittämisrahaston perustamiskokous oli vuonna 1991.

Rahaston hallitus järjestää yhden kokopäiväisen koulutustilaisuuden toimintavuoden alussa. Pääosa koulutustilaisuuden tuotosta käytetään jaettavaksi apurahoina. Apurahoilla tuetaan Tampereen yliopistollisen sairaalan hoitotyön tutkimusta ja kehittämistä sekä siihen liittyvää hoitohenkilöstön koulutusta. Kehittämisrahaston sääntöjen mukaisesti apurahaa myönnetään PSHP:n palveluksessa oleville hoitohenkilöille. Hallitus päättää apurahan jakamisperusteet ja jaettavan summan.