Muu ulkopuolinen rahoitus

Tays Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalveluista tutkijat saavat ohjeita ja apua myös ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hakemiseen.

Rahoituksen hakemisessa palvelevat asiantuntijamme:

Erityisasiantuntija Heli Pehrman
puhelin 040 821 6944, etunimi.sukunimi@pshp.fi

Tutkimusasiamies Helena Niemi
puhelin: 050 305 5045, etunimi.r.sukunimi@pshp.fi

Rahoitushakuja

Avoinna olevia tai pian avautuvia apurahahakuja

Rahoituksia, joihin on jatkuva haku

  • Jane ja Aatos Erkon säätiö myöntää avustuksia tekniikan, talouden ja lääketieteen tutkimuksiin, kulttuurihankkeisiin sekä muihin hankkeisiin, joilla edistetään henkistä ja ruumiillista hyvinvointia.

  • Suomen Kirurgiyhdistys ry:n matka-apuraha lyhytaikaista ulkomailla tapahtuvaa kliinistä jatko-opiskelua varten.

  • Retina ry:n tutkimusrahastosta jaetaan tutkimusapurahoja perinnöllisten verkkokalvorappeumien perustutkimuksen tukemiseksi ja uusien hoitomuotojen saamiseksi Suomeen (myös matka-apurahoja).