Julkaistu 10.6.2020

Valtion tutkimusrahoituksen hakuaika on 7.8.–4.9.

Valtion tutkimusrahoituksen (VTR) haku vuodelle 2021 alkaa elokuussa. Uutta tämän vuoden haussa on, että aloittelevia väitöskirjantekijöitä halutaan kannustaa, ja siksi rahoituksesta varataan 10 summaltaan 5 000 euron osuutta väitöskirjantekijöille, joiden väitöskirja on rekisteröity Tampereen yliopistolle.

Myös arviointiohjeet ja -kriteerit ovat hieman muuttuneet, ja STM:n asetus uusista tutkimuksen painoalueista on voimassa. STM:n asetuksessa määritellyt yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen painoalueet vuosina 2020–2023 ovat:

  • tulevaisuuden dataintensiivisten tutkimusmenetelmien saaminen terveydenhuollon käyttöön;
  • kliininen ja translationaalinen terveystieteellinen tutkimus ja tutkijan urapolun tukeminen;
  • terveys- ja hyvinvointieroja kaventavan palvelujärjestelmän kehittämistä tukeva tutkimus.

Valtion tutkimusrahoitusta myönnetään kerran vuodessa. Tutkimushanke-esitystykset arvioi erityisvastuualueen tiedetoimikunta, joka tarvittaessa käyttää myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Tiedetoimikunnan arvioinnin pohjalta hakemukset ja tutkimushanke-esitykset käsitellään Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tutkimustoimikunnassa, joka päättää rahoituksen myönnöistä marraskuussa. Päätös rahoituksen lopullisesta määrästä vahvistetaan, kun sosiaali- ja terveysministeriö on ilmoittanut vuodelle ensi myönnettävän tutkimusrahoituksen kokonaismäärän alkuvuodesta 2021.

Tutustu hakuohjeisiin Valtion tutkimusrahoitus -sivulla