Valtion tutkimusrahoitus

Valtio myöntää rahoitusta yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen kerran vuodessa. Erityisvastuualueiden tutkimustoimikunnat päättävät tutkimusrahoituksen osoittamisesta alueensa terveydenhuollon organisaatioille. Sosiaali- ja terveysministeriö maksaa rahoitusta neljäksi vuodeksi kerrallaan. Ministeriön päätös perustuu tutkimustoiminnan painoalueiden ja tavoitteiden toteutumiseen sekä tutkimuksen laatuun, määrään ja tuloksellisuuteen. Rahoitusta voi hakea terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävä kunta, kuntayhtymä, valtion mielisairaala tai sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetty palvelujen tuottaja.

Taysin erityisvastuualueelle tutkimusrahoitusta 116 tutkimushankkeelle

Myöntöpäätöksistä on tiedotettu rahoitusta saaneille.

Katso tutkimusrahoitusta saaneet hankkeet >>

Tutkimushanke-esityksiä toimitettiin tutkimustoimikunnalle 136 kappaletta ja rahoitusta haettiin yhteensä 8,86 miljoonaa euroa. Tutkimushanke-esityksiä saatiin 22 kappaletta enemmän kuin viime vuonna ja kaikkien tutkimushanke-esitysten yhteenlaskettu hakusumma on viimevuotista 1,62 milj. euroa suurempi.

Terveydenhuollon palveluja tuottava organisaatio Vuodelle 2020 haettu (€) % haetusta Lkm % hakemuksista
Fimlab Laboratoriot Oy

797 439

9 12 8,82
Kanta-Hämeen keskussairaala, KHSHP

123 287

1,39 2 1,47
Seinäjoen keskussairaala, EPSHP 474 859 5,36 8 5,88
Tampereen kaupunki, avo- ja asumispalvelut 137 700 1,55 2 1,47
Tampereen yliopistollinen sairaala, PSHP 6 835 131 77,11 103 75,74
TAYS Sydänkeskus Oy 240 109 2,71 5 3,68
Tekonivelsairaala Coxa Oy 256 003 2,89 4 2,94
Yhteensä 8 864 528 100 136 100

Hakijat Lkm Haettu Tutkijatoimi Starttirahoitus Hankerahoitus
naisia 63 3 889 252 5 9 49
miehiä 73 4 975 276 0 1 72
yhteensä 136 8 864 528 5 10 121

Lisätiedot

Toimikuntasihteeri Aila Kätkä
Tutkimussihteeri Pirjo Heikkilä
Tutkimusjohtaja Tarja Laitinen
Johtajaylilääkäri Kari-Matti Hiltunen

Sähköpostimuoto: etunimi.sukunimi@pshp.fi