Taysin erityisvastuualueen tutkimustoimikunta

Erva-tutkimustoimikunta on terveydenhuoltolain edellyttämä toimielin, joka osallistuu terveyden tutkimuksen painoalueiden ja tavoitteiden määrittelyyn sekä päättää valtion tutkimusrahoituksen osoittamisesta tutkimushankkeille.

Terveydenhuoltolain 61.3 §:n mukaan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien kuntayhtymien on perustettava alueelleen yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunta, jossa on monitieteinen edustus erityisvastuualueen terveydenhuollon toimintayksiköistä.

Erityisvastuualueiden tutkimustoimikunnille myönnetään vuosittain valtion rahoitusta käytettäväksi yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen. Tutkimustoimikunnalle myönnetty osuus määräytyy sosiaali- ja terveysministeriön neljäksi vuodeksi kerrallaan tekemän päätöksen mukaisesti.

Erityisvastuualueen tutkimustoimikunta on oikeudelliselta asemaltaan kuntalain 30 §:n mukainen toimielin. Toimikunta päättää alueellaan tutkimusrahan osoittamisesta asetuksen mukaisille terveydenhuollon organisaatioille hakemusten perusteella. Hakijana voi olla terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävä kunta, kuntayhtymä, valtion mielisairaala tai sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella palvelujen tuottaja.

Erva-tutkimustoimikunnalla on kaksi päätehtävää:

  • Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen painoalueiden ja tavoitteiden määrittely nelivuotiskausittain yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.
  • Päättäminen valtion tutkimusrahoituksen osoittamisesta tutkimushankkeiden toteuttajille.

Erva-tutkimustoimikunnan kokoonpano

Toimikuntaan kuuluu vähintään 11 ja enintään 15 jäsentä, joista PSHP:n hallitus nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kukin erityisvastuualueen sairaanhoitopiiri voi nimetä yhden jäsenen. Loput, vähintään kuusi jäsentä, valitaan tieteellisten ja tutkimuksellisten ansioiden perusteella.

Erva-tutkimustoimikunnan jäsenet toimikaudella 20172020

(HALL25.9.2017/164§)

Sairaanhoitopiirit
dosentti, johtajaylilääkäri Juhani Sand, PSHP, puheenjohtaja, esittelijä
professori, johtajaylilääkäri Hannu Puolijoki, EPSHP, varapuheenjohtaja
osastonylilääkäri Ville Hällberg, KHSHP

Tutkimusryhmät
professori, ylilääkäri Timo Paavonen, Fimlab Laboratoriot Oy, TAU/MET
professori, ylilääkäri Mika Kähönen, TAU/MET
professori, ylilääkäri Teuvo Tammela,  TAU/MET, PSHP

Tieteellinen asiantuntemus/monialaisuus
dekaani, professori Tapio Visakorpi, TAU/MET
apulaisprofessori, apulaisylilääkäri Hannele Laivuori, TAU/MET, PSHP
professori Eija Paavilainen, TAU/SOC
professori Anssi Auvinen, TAU/SOC
professori, ylilääkäri Sari-Leena Himanen, PSHP, TAU/MET
professori, ylilääkäri Kaija Puura, TAU/MET, PSHP

Pysyvä asiantuntija
tutkimusjohtaja Tarja Laitinen, PSHP

Tutkimustoimikunnan sihteeri
toimikuntasihteeri Aila Kätkä, TtM, PSHP
p. 050 520 1855, etunimi.sukunimi@pshp.fi

Varahenkilö:
tutkimussihteeri Pirjo Heikkilä, sosionomi, PSHP
p. 03 311 66105, etunimi.sukunimi@pshp.fi

Toimintatapa

Erityisvastuualueelle saatavan valtion rahoituksen suuruus määräytyy vuosina 2020–2023 kolmen edellisen vuoden JUFO-pisteiden summan keskiarvon perusteella.

Rahoitusta maksetaan erityisvastuualueiden tutkimustoimikunnille sosiaali- ja terveysministeriön neljäksi vuodeksi kerrallaan tekemän päätöksen mukaisesti. Ministeriön päätös perustuu tutkimustoiminnan painoalueiden ja tavoitteiden toteutumiseen sekä tutkimuksen laatuun, määrään ja tuloksellisuuteen edellisellä nelivuotiskaudella.

Aluehallintovirasto maksaa kuukausittain tutkimusrahoituksen erityisvastuualueen tutkimustoimikunnalle, joka maksaa rahoituksen edelleen hankkeiden toteuttajille.

Tutkimustoimikunta päättää tutkimusrahoituksen myöntämisestä alueellaan hakemusten perusteella.

Terveyden tutkimuksen rahoitusta voivat hakea terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävät kunnat, kuntayhtymät, valtion mielisairaalat tai sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetyt palvelujen tuottajat (= julkisen terveydenhuollon toimijat).

Erityisvastuualueen tutkimustoimikunnan on annettava sosiaali- ja terveysministeriölle vuosittain seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä selvitys siitä, mille tutkimushankkeille ja painoalueille rahoitusta on osoitettu.

Valtakunnallinen terveyden tutkimuksen arviointiryhmä

Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa valtakunnallisen asiantuntijoista koostuvan  terveyden tutkimuksen arviointiryhmän. (STM081:00/2016)

Arviointiryhmän tehtävänä on muun muassa terveyden tutkimuksen laadun, määrän ja tuloksellisuuden sekä painoalueiden ja tavoitteiden saavuttamisen arviointi kuluneella nelivuotiskaudella ja ehdotuksen tekeminen sosiaali- ja terveysministeriölle yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksen jakamisesta erityisvastuualueille seuraavana nelivuotiskautena.

Arviointiryhmä nimettiin toimikaudeksi 15.11.201631.12.2019.

STM:n asetus yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksesta 1434/2015