Julkaistu 17.6.2019

Lopulliset myönnöt Taysin erityisvastuualueelle tutkimusrahoitusta saaneille 88 tutkimushankkeelle

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen sairaanhoitopiireille ja muille alueen terveydenhuollon palveluja tuottavalle organisaatioille myönnettiin yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen kaikkiaan 3 265 986 euroa valtion tutkimusrahoitusta yhteensä 88 tutkimukselle. Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tutkimustoimikunta myöntää valtion tutkimusrahoitusta alueen kunnille, kuntayhtymille, yliopistolliselle sairaalalle, keskussairaaloille ja terveyskeskuksille saamiensa hakemusten arviointien perusteella.

Tampereen yliopistolliseen sairaalaan myönnettiin kaikkiaan 64 tutkimukselle rahoitusta yhteensä 2 374 621 euroa. Vuodelle 2019 valtion tutkimusrahoitusta yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen myönnettiin yhteensä 2 192 969 euroa 59 uudelle tutkimushankkeelle, lisäksi jatkorahoitusta myönnettiin yhteensä 181 652 euroa viidelle tutkimukselle.

Euromääräisesti suurimmat rahoitukset, 80 000 euroa, myönnettiin professori Katri Kaukisen tutkimusryhmälle ”Celiac disease diagnostics in scope - refining old and inventing new”-tutkimukseen ja professori Eeva Moilasen tutkimusryhmälle ”TRPA1 ion channel as a novel mechanism and treatment target in inflammation”-tutkimukseen sekä professori Teuvo Tammelan tutkimusryhmälle ”Urologian tutkimushanke” – tutkimukseen.

Professori Jukka Peltolan tutkimukselle ”Vaikean epilepsian hoidon optimointi” myönnettiin rahoitusta 63 432 euroa. Epilepsia on yleisimpiä vakavia neurologisia sairauksia, toistuvat kohtaukset aiheuttavat merkittävää haittaa, esimerkiksi vammautumisen riski lisääntyy, samoin muistin ongelmien todennäköisyys. Vaikean epilepsian hoidon optimoinnilla tarkoitetaan lääke- ja neurostimulaatiohoitojen hallittua käyttöä, jossa epilepsiaan liittyviä biomarkkereita käytetään hoitojen valintaan ja soveltamiseen. Tavoitteena on saada kohdennettua oikea hoito oikea-aikaisesti oikeille potilaille. TAYS:n neurologian, neurokirurgian ja psykiatrian yksiköihin on keskittynyt epilepsian hoitoon liittyvää kliinistä ja teoreettista asiantuntemusta, jossa on voitu hyödyntää myös Tampereen teknillisen yliopiston kanssa tehtävää yhteistyötä. Aktiivinen tutkimustoiminta kohdistuu eri hoitomuotojen tehokkuuden ja siedettävyyden arviointiin, jossa käytetään uusia teknologisia innovaatioita. Tutkimuskokonaisuuteen liittyy merkittävästi niin paikallista, kansallista kuin kansainvälistäkin yhteistyötä.

Professori emeritus Matti Korpin tutkimushankkeelle ”Bronkioliitin hoito, kustannukset ja ennuste” myönnettiin 45 593 euroa. Tutkimus muodostuu neljästä projektista, joissa selvitetään pienten imeväisten bronkioliitin (=pienten keuhkoputkien tulehduksen) luontaista immuniteettia, hoitoa, hoidon kustannuksia, ennustetta ja riskitekijöitä.   Bronkioliitti on yleisin infektio, joka johtaa sairaalahoitoon alle 12 kk iässä länsimaissa. Bronkioliitti esiintyy vuosittaisina RSV-epidemioina, joiden yhteydessä 1-3 % alle 12 kk ikäisistä lapsista hoidetaan sairaalassa ja näistä lapsista 6 % hoidetaan teho-osastolla. Bronkioliitin hoidossa lääkkeet ovat tehottomia, ja hoidon kulmakivi on hapen antaminen, jos lapsi on hypoksinen. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää bronkioliitin hoitokäytäntöjä, erityisesti tehohoidon tarvetta, suomalaisissa sairaaloissa, korkeavirtaus-happihoidon käyttöä ja kustannus-vaikuttavuutta bronkioliitin hoidossa, tehohoidon riskitekijöitä sekä bronkioliitin ennustetta. Erityinen painopiste on hengitysfunktiossa, etenkin pysyvien muutosten esiintymisessä 10–13-vuotiaana. Bronkioliitin jälkeisen astman ja hengitystoiminnan häiriön riskitekijöinä tutkitaan erityisesti luontaisen immuniteetin genetiikkaa.

Tohtori Pasi Nevalaisen tutkimukselle ”Pseudoxanthoma elasticum – pyrofosfaatin puutostaudin korvaushoito” myönnettiin starttirahoitus 36 673 euroa. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää lääkettä pyrofosfaatin puutostautiin, joka on harvinainen perinnöllinen aineenvaihduntasairaus. Puutos aiheuttaa sairastuneelle tyypillisen ihomuutoksen ja usein sokeuteen johtavan silmänpohjasairauden, valtimoita tukkivan kalsifikaation, johon voi liittyä alaraajan valtimotukos, sydän- tai aivoinfarkti. Yksilölle sairauden ennuste on lohduton ja yhteiskunnalle se on kallis sairaus. Parantavaa hoitoa ei ole. Uusimpien tutkimusten mukaan pyrofosfaattikorvaushoito saattaa pysäyttää sairauden etenemisen ja osin jopa korjata muutoksia. Mukana sairauden hoitomuodon kehittämisessä ovat Tampereen yliopistollisen sairaalan verisuonikirurgian, silmätautien, Fimlabin Laboratoriot Oy:n ja Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen asiantuntijoita. Yhteistyö Hollantiin ja Ranskaan on aloitettu.

Tampereen yliopistollisen sairaalan tutkimusrahoitukset, yhteensä 2 374 621 euroa:

Ashorn Per 36 673, Auranen Annika 27 753, Auvinen Anssi 47 215, Eskola Hannu 18 833, Hartikainen Kaisa 16 362, Hoppu Sanna 36 673, Hurme Mikko 45 593, Huttunen Tuomas 18 833, Hyöty Marja 18 833, Isomäki Pia 28 802, Järvinen Tero 27 753, Kaltiala-Heino Riittakerttu 18 833, Kankaanpää Markku 27 753, Kannus Pekka 18 833, Kaukinen Katri 80 00, Kaunonen Marja 18 833, Kellokumpu-Lehtinen Pirkko-Liisa 45 593, Knip Mikael 57 963, Korppi Matti 45 593, Kuitunen Anne 27 753, Kurppa Kalle 45 593, Kähönen Mika 63 432, Laivuori Hannele 27 753, Laukkarinen Johanna 54 513, Lehtimäki Lauri 36 673, Leinonen Esa 45 593, Lohi Olli 63 432, Luoto Teemu 45 593, Metso Saara 27 753, Miettinen Susanna 45 593, Moilanen Eeva 80 000, Murtola Teemu 63 432, Mustonen Jukka 45 593, Mäenpää Heikki 36 673, Mäki Markku 54 513, Neupane Subas 18 833, Nevalainen Pasi 36 673, Nieminen Riina 15 117, Nykter Matti 45 593, Oksala Niku 49 126, Ollikainen Jyrki 18 833, Parkkari Jari 27 753, Peltola Jukka 63 432, Pesu Marko 49 431, Puura Kaija 24 682, Pörsti Ilkka 49 643, Raitoharju Emma 27 753, Rimpelä Arja 36 673, Ronkainen Antti 18 833, Saarenpää-Heikkilä Outi 18 833, Salmi Teea 27 753, Snellman Erna 33 002, Sihvonen Raine 27 753, Tammela Outi 18 833, Tammela Teuvo 80 000, Udd Bjarne 72 352, Uitti Jukka 27 753, Uotila Jukka 27 753, Uusitalo-Järvinen Hannele 18 833, Vaajanen Anu 18 833, Vaalasti Annikki 18 833, Virtanen Suvi 54 513, Vuolteenaho Katriina 18 833 ja Österlund Pia 27 753.

Taysin erityisvastuualueen muiden toimijoiden tutkimusrahoitukset

Tampereen yliopistollisen sairaalan lisäksi tutkimustoimikunta myönsi terveyden tutkimukseen rahoitusta sitä hakeneille alueen terveydenhuollon osakeyhtiöille ja erityisvastuualueen sairaanhoitopiireille, keskussairaaloille ja muille alueen sosiaali- ja terveystoimen organisaatioille kohdennettavaksi organisaatioiden tutkijoille ja tutkimusryhmille seuraavasti:

Tekonivelsairaala Coxa Oy:lle myönnettiin 75 332 euroa: Eskelinen Antti 18 833, Jämsen Esa 18 833, Moilanen Teemu 18 833 ja Skyttä Eerik 18 833.

Fimlab Laboratoriot Oy:lle myönnettiin 495 716 euroa: Haapasalo Hannu 45 593, Hytönen Vesa 36 673, Hyöty Heikki 58 720, Junttila Ilkka 26 135, Kallioniemi Anne 54 513, Karhunen Pekka 36 673, Kholová Ivana 27 753, Lehtimäki Terho 80 000, Parkkila Seppo 49 656 ja Visakorpi Tapio 80 000.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin, Seinäjoen keskussairaalaan myönnettiin 238 051 euroa: Jaatinen Pia 27 753, Kalliokoski Teemu 17 020, Kampman Olli 36 673, Kankaanranta Hannu 45 593, Maron Eduard 18 833, Niemelä Onni 27 753, Paavilainen Eija 27 753 ja Pihlajamäki Harri 36 673.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriin, Kanta-Hämeen keskussairaalan Hämeenlinnan yksikköön myönnettiin 36 673 euroa: Palomäki Ari 36 673.

Tampereen kaupungin Hyvinvointipalvelujen palvelualueen avo- ja asumispalveluille myönnettiin 45 594 euroa: Jylhä Marja 45 593.

Lisätiedot:

Aila Kätkä, aila.katka@pshp.fi

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tutkimustoimikunta