Tutkijoiden palkkaus valtion tutkimusrahoituksella

Taulukoissa on ilmoitettu tutkijoille maksettavat vähimmäispalkat.

Tutkijoiden palkkaus 1.8.2020 alkaen, lisätty
yleiskorotus 1,25 %

Tkl-lyhenne tarkoittaa työkokemuslisää.

Nimike

Akateeminen status

Hinnoitteluperuste

Tehtäväkohtainen palkka, minimi

Tkl 3 %

Tkl  8 %

Tutkija Tutkija, opiskelija, ei akateemista loppututkintoa minimipalkka

1695

50,85 135,60
Tutkija Tutkija, maisteri fyysikko, kemisti, osastonhoitaja, psykologi, ravitsemussuunnittelija 2626 78,78 210,08
Tutkija Tutkija, lääketieteen lisensiaatti, psykologian lisensiaatti laillistettu lääkäri 3455 103,65 276,40
Tutkija Tutkija, tohtori-tutkinnon suorittanut laillistettu lääkäri + 6 % 3662 109,86 292,96
Tutkija Tutkija, dosentti laillistettu lääkäri 3 v  + 12 % 4494 134,82 359,52
Tutkija Tutkija, yliopiston professori laillistettu lääkäri 3 v + 18 % 4702 141,06 376,16

Tutkijoiden palkkaus 1.4.2021 alkaen, lisätty yleiskorotus 1 %

Nimike

Akateeminen status

Hinnoitteluperuste

Tehtäväkohtainen palkka, minimi

Tkl 3 %

Tkl 8 %

Tutkija Tutkija, opiskelija, ei akateemista loppututkintoa minimipalkka

1712

51,36 136,96
Tutkija Tutkija, maisteri fyysikko, kemisti, osastonhoitaja, psykologi, ravitsemussuunnittelija 2652 79,56 212,16
Tutkija Tutkija, lääketieteen lisensiaatti, psykologian lisensiaatti laillistettu lääkäri 3490 104,70 279,20
Tutkija Tutkija, tohtori-tutkinnon suorittanut laillistettu lääkäri + 6 % 3699 110,97 295,92
Tutkija Tutkija, dosentti laillistettu lääkäri 3 v + 12 % 4539 136,17 363,12
Tutkija Tutkija, yliopiston professori laillistettu lääkäri 3 v + 18 % 4749 142,47 379,92

Tärkeitä tutkijan palkkaukseen liittyviä asioita

  • Varsinainen palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta palkasta sekä työkokemuslisästä ja määrävuosilisästä, jos sellaisia on henkilöllä jo on
  • Mikäli tutkimustyö on kokopäiväistä, tutkija ei voi pääsääntöisesti tehdä muuta sairaalatyötä Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä tai saada muuta sairaalan palkkaa
  • Tutkijoiden työsopimuksissa on vältettävä alle viikon mittaisia jaksoja
  • Tutkija voi hoitaa tutkimuksen edellyttämiä kliinisiä erityistehtäviä enintään kuusi tuntia viikossa. Kliinisellä erityistehtävällä tarkoitetaan esimerkiksi erikoispoliklinikkaa. Tällöin vastuualue maksaa tutkijalle normaalin korvauksen vastuualueen budjetista
  • Päivystysvuorot on pyrittävä sijoittamaan tutkimusjaksojen ulkopuolelle. Jos päivystysvuoron tekeminen on toiminnan kannalta välttämätöntä, päivystyskorvaus maksetaan vastuualueen budjetista työntekijän omin palkkaeduin.