Tutkimusrahoitus

Tays Tutkimuspalvelut hallinnoi ulkopuolista tutkimusrahoitusta sekä sairaanhoitopiirin alueella että osin sen erityisvastuualueella.

Ulkopuolista tutkimusrahoitusta ovat valtion tutkimusrahoitus, Euroopan komission, Suomen Akatemian, TEKES:in, kotimaisten ja ulkomaisten säätiöiden sekä muiden tahojen myöntämät apurahat tai muu tieteelliseen tutkimukseen kohdentuva rahoitus.

Tutkimusrahoitus ja hankevalmistelu

Tutkimuspalveluiden tutkimusrahoituksen palvelut tarjoaa sairaanhoitopiirin tutkijoille täydentävään tutkimusrahoitukseen liittyvää neuvontaa tutkimushankkeiden haku-, sopimus-, toteutus- ja raportointivaiheissa. Edistämme terveystieteellisen tutkimuksen toteuttamista sairaanhoitopiirin strategian mukaisesti.

Yritysrahoitteiset tutkimukset

Tarjoamme lääkeyrityksille helpon ja sujuvan tutkimuksen aloituksen sekä tutkimuksen aikaisen hallinnoinnin ja seurannan. Palveluihimme kuuluvat muun muassa

  • yritysrahoitteisten tutkimuksien sopimus- ja budjettineuvottelut

  • tarvittavat alihankintasopimukset sekä sisäiset luvat sairaanhoitopiirissä toteutettaviin tutkimuksiin

  • tutkimusprojektin hallinnointi ja seuranta (talous- ja käyntiseuranta sekä laskutus)

  • tutkimuspotilaiden matkakuluista huolehtiminen

  • yhteistyö tutkijan ja muun tutkimushenkilökunnan kanssa tutkimuksen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvissä asioissa

  • arkistointipalvelut.

Tavoitat meidät joko puhelimitse tai sähköpostilla:

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@pshp.fi, ellei muuta mainita.

Tutkimuspäällikkö 
Saara Ojala
Puhelin: 040 513 0063

Tutkimuspäällikkö 
Anu Viitala
Puhelin: 050 592 1562

Ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hallinnointi

Tutkimuspalveluissa ulkopuolisen rahoituksen hallinnoinnista vastaa kullekin hankkeelle nimetty hallinnollinen projektipäällikkö, joka huolehtii siitä, että tutkimushanke toteutetaan sille laaditun budjetin mukaisesti. Ohjekirje 42232/2014Terveystieteellisten tutkimushankkeiden toteuttaminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä määrittelee vastuut ja hallinnoitavan rahoituksen tarkemmin

Tutkimushenkilöstö on tutkimuspalveluiden hallinnoiman rahoituksen osalta työsuhteessa Taysin Tutkimuspalveluihin.

Muuta aiheesta:

Yhteyshenkilöt:

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@pshp.fi, ellei muuta mainita.

Valtion tutkimusrahoitus (VTR)
Tays tukisäätiön tutkimusrahoitus (TTR) sekä
Tays tukisäätiön tutkimukseen kohdennettava testamenttirahoitus

Rahoitushaut, hankkeiden käyttösuunnitelmat ja hallinnointi:
Toimikuntasihteeri TtM Aila Kätkä
Puhelin: 050 520 1855

Suomen Akatemia-, EU- ja Tekes-tutkimusrahoitushakemukset:
Erityisasiantuntija Heli Pehrman
Puhelin: 040 821 6944

EU- ja Business Finland -rahoitukset, yritysrahoitteisten hankkeiden taloushallinto:
Talouspäällikkö Taia Kiiskilä
Puhelin: 040 570 0455

Yritysrahoitteiset lääke-, laite- ja rekisteritutkimukset
Tutkimuspäällikkö Saara Ojala
Puhelin: 040 513 0063

Yritysrahoitteiset lääke-, laite- ja rekisteritutkimukset
Tutkimuspäällikkö Anu Viitala
Puhelin: 050 592 1562

Suomen Akatemian ja säätiöiden tutkimusrahoitusten hallinnointi:
Palveluesimies Marita Timonen
Puhelin: 03 311 65517 tai 050 379 6626

Lääketutkimukset, akateemiset kansainväliset- ja monikeskustutkimukset
Ota yhteyttä: clinicaltrials@pshp.fi

Tampereen yliopisto

Tutkimusrahoituksen asiantuntija
Rahoituksen hakutuki (grant writer)
Saarinen Mika
Puhelin: 050 417 6935
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tuni.fi