Tutkimusrahoitus

Tays Tutkimuspalvelut hallinnoi ulkopuolista tutkimusrahoitusta sekä sairaanhoitopiirin alueella että osin sen erityisvastuualueella.

Ulkopuolista tutkimusrahoitusta ovat valtion tutkimusrahoitus, Euroopan komission, Suomen Akatemian, Business Finlandin, kotimaisten ja ulkomaisten säätiöiden sekä muiden tahojen myöntämät apurahat tai muu tieteelliseen tutkimukseen kohdentuva rahoitus.

Tutkimusrahoitus ja hankevalmistelu

Tutkimuspalveluiden tutkimusrahoituksen palvelut tarjoaa sairaanhoitopiirin tutkijoille täydentävään tutkimusrahoitukseen liittyvää neuvontaa tutkimushankkeiden haku-, sopimus-, toteutus- ja raportointivaiheissa. Edistämme terveystieteellisen tutkimuksen toteuttamista sairaanhoitopiirin strategian mukaisesti.

Yritysrahoitteiset tutkimukset

Tarjoamme lääkeyrityksille helpon ja sujuvan tutkimuksen aloituksen sekä tutkimuksen aikaisen hallinnoinnin ja seurannan. Palveluihimme kuuluvat muun muassa

  • yritysrahoitteisten tutkimuksien sopimus- ja budjettineuvottelut

  • tarvittavat alihankintasopimukset sekä sisäiset luvat sairaanhoitopiirissä toteutettaviin tutkimuksiin

  • tutkimusprojektin hallinnointi ja seuranta (talous- ja käyntiseuranta sekä laskutus)

  • tutkimuspotilaiden matkakuluista huolehtiminen

  • yhteistyö tutkijan ja muun tutkimushenkilökunnan kanssa tutkimuksen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvissä asioissa

  • arkistointipalvelut.

Tavoitat meidät joko puhelimitse tai sähköpostilla:

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@pshp.fi, ellei muuta mainita.

Tutkimuspäällikkö 
Anu Viitala
Puhelin: 050 592 1562

Tutkimuspäällikkö 
Saara Ojala
Puhelin: 040 513 0063

Tutkimusasiamies
Simo Varila
Puhelin: 050 512 8189

Tutkimuspäällikkö
Satu Hiltunen
Puhelin: 044 472 8677

Tutkimusasiamies 
Riina Vesa
Puhelin 044 4729542 

Ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hallinnointi

Tutkimuspalveluissa ulkopuolisen rahoituksen hallinnoinnista vastaa kullekin hankkeelle nimetty hallinnollinen projektipäällikkö, joka huolehtii siitä, että tutkimushanke toteutetaan sille laaditun budjetin mukaisesti. Ohjekirje 42232/2014Terveystieteellisten tutkimushankkeiden toteuttaminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä määrittelee vastuut ja hallinnoitavan rahoituksen tarkemmin

Tutkimushenkilöstö on tutkimuspalveluiden hallinnoiman rahoituksen osalta työsuhteessa Taysin Tutkimuspalveluihin.

Muuta aiheesta:

Yhteyshenkilöt:

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@pshp.fi, ellei muuta mainita.

Valtion tutkimusrahoitus (VTR)
Tays tukisäätiön tutkimusrahoitus (TTR) sekä
Tays tukisäätiön tutkimukseen kohdennettava testamenttirahoitus

Rahoitushaut, hankkeiden käyttösuunnitelmat ja hallinnointi:
Toimikuntasihteeri TtM Aila Kätkä
Puhelin: 050 520 1855

Suomen Akatemia-, EU- ja Business Finland -tutkimusrahoitushakemukset:
Erityisasiantuntija Heli Pehrman
Puhelin: 040 821 6944

EU- ja Business Finland -rahoitukset, yritysrahoitteisten hankkeiden taloushallinto:
Talouspäällikkö Taia Kiiskilä
Puhelin: 040 570 0455

Yritysrahoitteiset lääke-, laite- ja rekisteritutkimukset
Tutkimuspäällikkö Saara Ojala
Puhelin: 040 513 0063

Yritysrahoitteiset lääke-, laite- ja rekisteritutkimukset
Tutkimuspäällikkö Anu Viitala
Puhelin: 050 592 1562

Yritysrahoitteiset lääke-, laite- ja rekisteritutkimukset
Tutkimusasiamies Simo Varila
Puhelin: 050 512 8189

Yritysrahoitteiset lääke-, laite- ja rekisteritutkimukset
Tutkimuspäällikkö Satu Hiltunen
Puhelin: 044 472 8677

Akateemiset tutkimukset ja hankehallinto (muut paitsi lääketutkimukset) 
Tutkimusasiamies Riina Vesa
Puhelin 044 4729542 

Suomen Akatemian ja säätiöiden tutkimusrahoitusten hallinnointi:
Palveluesimies Marita Timonen
Puhelin: 03 311 65517 tai 050 379 6626

Lääketutkimukset, akateemiset kansainväliset- ja monikeskustutkimukset
Ota yhteyttä: clinicaltrials@pshp.fi

Tampereen yliopisto

Tutkimusrahoituksen asiantuntija
Rahoituksen hakutuki (grant writer)
Saarinen Mika
Puhelin: 050 417 6935
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tuni.fi