Julkaistu 17.8.2021

Ensi vuoden valtion tutkimusrahoituksen haku on avoinna 6.9. klo 10 asti

Vuotuisen valtion tutkimusrahoituksen (VTR) hakuaika vuodelle 2022 alkoi 2.8. ja päättyy 6.9. kello 10, jolloin hakijoiden tutkimushanke-esitysten pitää olla toimitettuna organisaation johtajalle. Organisaatioiden johtajien hakemukset liitteineen on lähetettävä viimeistään 8.9.2021. Taysin tutkimuspalveluiden sivuilla on julkaistu yksityiskohtaiset ohjeet hakuun valmistautumisesta ja itse hakuprosessista.

> Hakuohjeet

Rahoitusta voi hakea terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävä kunta, kuntayhtymä, valtion mielisairaala tai sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetty palvelujen tuottaja. Rahoitusta voi saada jo meneillään oleville tutkimushankkeille tai starttirahoituksena uusille tutkimushankkeille tai -avauksille. Lisäksi rahoitusta myönnetään aloitteleville väitöskirjatutkijoille sekä täysipäiväiseen tai osa-aikaiseen tutkijatoimeen.

Rahoitus kohdennetaan sosiaali- ja terveysministeriön asettamien painoalueiden mukaisesti. Vuosien 2020-2023 painoalueita ovat

  • tulevaisuuden dataintensiivisten tutkimusmenetelmien saaminen terveydenhuollon käyttöön,
  • kliininen ja translationaalinen terveystieteellinen tutkimus ja tutkijan urapolun tukeminen sekä
  • terveys- ja hyvinvointieroja kaventavan palvelujärjestelmän kehittämistä tukeva tutkimus.

Päätökset rahoituksen myöntämisestä julkaistaan ehdollisina joulukuussa. Sosiaali- ja terveysministeriö päättää VTR:n kokonaiseuromäärän alkuvuodesta 2022, jonka jälkeen myönnetyt rahoitussummat voidaan vahvistaa.