Julkaistu 9.12.2016

Valtion tutkimusrahoitusta myönnettiin 101 tutkimushankkeelle käytettäväksi vuosina 2017–2019

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa 67 tutkimusta saa ensi vuonna valtion rahoitusta terveyden tutkimukseen. Taysille rahoitusta vuodelle 2017 myönnettiin yhteensä 1 373 860 euroa (netto). Kokonaisuudessaan Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen sairaanhoitopiireille ja muille alueen terveydenhuollon organisaatioille myönnettiin rahoitusta 2,1 milj. euroa (netto) kaikkiaan 101 tutkimukselle. STM vahvistaa lopullisen tutkimusrahoituksen määrän tammikuun lopussa 2017. Valtion tutkimusrahoitusta myöntää hakemuksesta Taysin erityisvastuualueen tutkimustoimikunta.

Professori Pirkko-Liisa Kellokumpu-Lehtisen tutkimukselle ”Ennustetekijöiden, hoitotehon ja kustannusvaikuttavuuden avulla tutkittu yksilöllinen syövän ehkäisy ja hoito” myönnettiin rahoitusta 42 849 euroa. Keskeisenä tavoitteena on syöpähoitojen kustannustehokkuus. Hyödyntämismahdollisuuksia on useita: Syöpäpotilaiden elinaikaa saatetaan pidentää ja elämänlaatua parantaa antamalla tarvittavia interventioita niille potilaille, jotka niistä eniten hyötyvät. Eturauhassyövän sädehoidon suunnittelu, joka perustuu entistä tarkempaan kuvantamiseen ja sädehoidon uuteen jaksotukseen, mahdollistaa tutkijaryhmän mukaan sädehoitokertojen vähenemisen ehkä jopa alle kolmasosaan. Tutkimus todennäköisesti auttaa lisäksi yhtenäistämään hoitokäytäntöjä koko erityisvastuualueella ja valtakunnallisesti.

Aivokasvaintutkimukseen myönnettiin rahoitusta muun muassa professori Matti Nykter tutkimukseen ”Aivokasvainten geneettinen perusta, diagnostiikka ja uudet hoito-mahdollisuudet”. Tutkimus luo pohjaa glioomien geneettisen perustan ja taudin etenemiseen vaikuttavien tekijöiden kattavaan tunnistamiseen sekä antaa lisätietoa glioblastoomien heterogeenisuudesta. Nämä avaavat mahdollisuuksia tehokkaampien yksilöityjen hoitojen kehittämiseen. Tutkimuksessa tunnistettuja, tautiin liittyviä muutoksia voidaan tutkijaryhmän mukaan tulevaisuudessa hyödyntää biomarkkereina tai lääkehoidon kohteina. Myös kaupalliset sovellukset ovat ryhmän mukaan mahdollisia. Myönnetty summa oli 32 137 euroa.

Äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan ennusteen parantaminen on dosentti Sanna Hopun tutkimusryhmän aiheena. Ensihoidon potilaslogistiikan tutkimuksen tarkoituksena on selkeyttää tutkijaryhmän mukaan potilasohjausta päivystysaikana ja auttaa kohdentamaan resurssit oikeaan aikaan ja paikkaan. Tutkimus antaa myös mahdollisuuden kehittää uusia, vaikuttavia koulutusmalleja terveydenhuollon täydennyskoulutukseen. Hankkeelle myönnettiin 26 781 euron rahoitus.

Tampereen yliopistollisen sairaalan tutkimusrahoitukset

Rahoitus kohdennetaan tutkijoiden/tutkimusryhmien tutkimuksiin seuraavasti:

Auvinen Anssi 16 069, Collin Pekka 16 069, Eskola Hannu 16 069, Haapasalo Heidi
21 425, Hagman Sanna 10 712, Hartikainen Kaisa 10 712, Himanen Sari-Leena 16 069, Hoppu Sanna 26 781, Hurme Mikko 21 425, Huttunen Reetta 16 069, Isomäki Pia 10 712, Jaatinen Pia 16 069, Jokihaara Jarkko 10 712, Julin Essi 10 712, Järvinen Tero 10 712,  Kaila Minna 10 712, Kankaanpää Markku 10 712, Kannus Veli Pekka 16 069, Kaukinen Katri 42 849, Kellokumpu-Lehtinen Pirkko-Liisa 42 849, Kivekäs Ilkka 21 425, Korppi Matti 26 781, Kosunen Elise 16 069, Kuitunen Anne 16 069, Kurppa Kalle 26 781, Kähönen Mika 37 493, Kääriäinen Minna 10 712, Laukkarinen Johanna 26 781, Leinonen Esa 21 425, Lohi Olli 37 493, Luoma Ilona 10 712, Luoto Teemu 16 069, Miettinen Susanna
16 069, Moilanen Eeva 42 849, Mustonen Jukka 21 425, Mäenpää Johanna 37 493, Mäkelä Satu 16 069, Mäki Markku 40 172, Neva Marko 10 712, Nieminen Riina 10 712, Nykter Matti 32 137, Oksala Niku 16 069, Palomäki Susanna 10 712, Parkkari Jari 16 069, Pauniaho Satu-Liisa 21 425, Peltola Jukka 10 712, Pertovaara Marja 10 712, Pesu Marko 26 781,  Pörsti Ilkka 26 781, Rantalaiho Vappu 16 069, Rimpelä Arja 32 137, Saaranpää-Heikkilä Outi 16 069, Salmi Teea 10 712, Silvennoinen Olli 42 849, Snellman Erna 16 069, Syrjänen Jaana 16 069, Tammela Outi 21 425, Tammela Teuvo 37 493, Tinkanen Helena 10 712, Törnävä Minna 10 712, Udd Bjarne 42 849, Uotila Jukka 10 712, Uusitalo Hannu
 21 425, Uusitalo-Järvinen Hannele 10 712, Virtanen Suvi 32 137, Vuolteenaho Katriina
16 069 ja Öhman Juha 21 425.

Taysin erityisvastuualueen muiden toimijoiden tutkimusrahoitukset

Tampereen yliopistollisen sairaalan lisäksi tutkimustoimikunta myönsi terveyden tutkimukseen rahoitusta sitä hakeneille alueen terveydenhuollon osakeyhtiöille ja erityisvastuualueen sairaanhoitopiireille, keskussairaaloille ja muille alueen sosiaali- ja terveystoimen organisaatioille kohdennettavaksi organisaatioiden tutkijoille ja tutkimusryhmille seuraavasti:

Tekonivelsairaala Coxa Oy:lle myönnettiin 56 240 euroa (netto): Eskelinen Antti 21 425, Moilanen Teemu 13 390, Puolakka Timo 10 712 ja Skyttä Eerik 10 712.

Fimlab Laboratoriot Oy:lle myönnettiin 305 302 euroa (netto): Haapasalo Hannu 21 425, Hytönen Vesa 16 069, Hyöty Heikki 42 849, Isola Jorma 10 712, Kallioniemi Anne 21 425, Karhunen Pekka 42 849, Kholová Ivana 10 712, Lehtimäki Terho 53 562, Parkkila Seppo 32 137 ja Visakorpi Tapio 53 562.

TAYS Sydänkeskus Oy:lle myönnettiin 53 562 euroa (netto): Aalto-Setälä Katriina 32 137 ja Laurikka Jari 21 425.

Hatanpään sairaalalle myönnettiin 53 562 euroa (netto): Jämsen Esa 10 712, Kanto Kari 10 712, Lehtinen Janne 10 712 ja Sihvonen Raine 21 425.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin, Seinäjoen keskussairaalaan myönnettiin
155 000 euroa (netto): Kampman Olli 25 000, Kankaanranta Hannu 40 000, Kulkas Antti 25 000, Leikkola Päivi 10 000, Pihlajamäki Harri 40 000 ja Yli-Karhu Tiina 15 000.

Kanta -Hämeen sairaanhoitopiiriin, Kanta-Hämeen keskussairaalan Hämeenlinnan yksikköön myönnettiin 35 000 euroa (netto): Aalto Anu 15 000 ja Palomäki Ari 20 000.

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymälle (1.1.2017 Päijät-Hämeen hyvinvointi-kuntayhtymä) myönnettiin 89 000 euroa (netto) Päijät-Hämeen keskussairaalan: Alinen Päivi 10 000, Arvio Maria 19 000, Grönroos Mari 20 000, Hintikka Jukka 20 000 ja Kauppi Markku 20 000.

Tampereen kaupungin tilaajaryhmälle myönnettiin 21 425 euroa (netto): Marja Jylhälle 21 425.