Tutkimus ja opetus

Taysin tehtävä yliopistollisena sairaalana on paitsi tarjota hyvää hoitoa myös kouluttaa ja tutkia.

Meillä on käynnissä lukuisia tieteellisiä tutkimushankkeita ja vuosittain sairaaloissamme harjoittelee yhteensä yli 3 000 terveysalan ja lääketieteen opiskelijaa. Lisäksi järjestämme ja tuotamme sosiaali- ja terveydenhuollon täydennyskoulutuksia.

Annamme Taysin vastuualueilla vuosittain opetusta 600 lääketieteen opiskelijalle. Vuosittain valmistuu noin 120 lääketieteen lisensiaattia ja 130 eri alojen erikoislääkäriä. Lääkärikoulutuksen kuluihin Tays saa noin 9,5 miljoonaa euroa valtion erityisvaltionosuutta.

Taysissa käynnistyy vuosittain noin 110 uutta terveystieteellisiä tutkimushanketta. Ne tuottavat noin 750 tieteellistä julkaisua vuosittain. Tohtoritutkintoja Tays kampuksella valmistuu keskimäärin 60 vuosittain. Tutkimusta rahoitetaan valtion tutkimusrahoituksella (VTR), muulla julkisella tiederahoituksella, sairaanhoitopiirin budjettirahoituksella sekä teollisuuden toimeksiantojen kautta, yhteensä noin 9 miljoonalla eurolla vuodessa.